Zbor SČS Studenci


STUDENČANI AKTIVNO NAPREJ

Na preteklem zboru na Studencih so se udeleženci pogovarjali o napredku, ki so ga dosegli v preteklih dveh tednih. Seznanili so se z aktivnostmi, ki jih načrtuje SSVUJD​. Ta namreč pripravlja pritisk na javno podjetje Mariborski vodovod, ki je sprožilo tožbo proti koordinatoruju SSVUJD-a. Studenčani želijo aktivno sodelovati tudi v novo ustanovljeni Mestni delovni skupini za promet. Podprli so pa tudi prizadevanja civilne iniciative Prijazno okolje. V iniciativi si Studenčani - prebivalci Limbuške ceste - prizadevajo za izbris urbanističnega koridorja (rezervata) na severni strani Limbuške ceste. Dogovorili so se tudi, da bodo do naslednjega zbora razmislili, o katerih temah bi želeli s someščani razpravljati na mestnem zboru.