Občina brez aktivnih krajanov je mrtev birokratski apart

Zbori samoorganiziranih skupnosti Maribora v tednu med 11. in 15. septembrom


Urnik zborov:

  • Zbor SČS Radvanje >> torek, 12. 9., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • Zbor SČS Tabor >> sreda, 13. 9. 2017, 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • Zbor SČS Pobrežje >> sreda, 13. 9. 2017, 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Zbor SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 14. 9., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Ta teden bodo medsosedske razprave potekale na štirih koncih Maribora. V torek bodo tako v Radvanju nadaljevali, kjer so junija končali: pri participatornem proračunu, ko bodo ugotavljali, ali se je čez poletje kaj premaknilo naprej in ali so prejeli z Občine odgovore na vprašanje o trenutni porabi sredstev za izvedbo projektov. Prav tako bodo še naprej iskali rešitve, kje in kako pridobiti prostore za srečevanje krajank in krajanov, ki ga v Radvanju ni.

V sredo na Taboru najbrž ne bodo mogli mimo Ceste zmage – aktualnosti z gradbišča bodo dobrodošle. Kaj še bo na dnevnem redu zbora je stvar konsenza med udeleženkami in udeleženci, ki problematiko oblikujejo sami. Stanovalke in stanovalci na Ulici bratov Greifov na Pobrežju imajo potrebo povečati število parkirnih mest, ki se vse od izgradnje soseske ni spremenilo. Pred poletjem so za to iskali stališče občine in preučili, kako vse je možno najti ustrezne rešitev brez konkretnejših posegov v okolico. V sredo bo tako morda jasno, kako naprej.

V četrtek se prvič po počitnicah srečajo spet v centru mesta.Problemi širokega in raznolikega področja, ki obsega tako strogi center kot primestna območja, so različni kot obe združeni četrti Center in Ivan Cankar sami. Med tem ko se v jedru Maribora išče ravnovesje med turističnim in stanovalskim utripom mesta, se v primestnih zaselkih borijo za urejeno življenje nasploh, ki z odmikom nujnih storitev, kot je pošta, trgovina z živili, lekarna, na primer, izven lokalnega okolja, pomembno determinira usodo predvsem starejših in težje mobilnih sokrajank in sokrajanov.