Zbor SČS Pobrežje, 20. 1. 2015


DA mestnemu zboru

Na Pobrežju so udeleženci zbora samoorganizirane četrtne skupnosti spregovorili o participatornem proračunu, o skrbi za drevesa v mestu in o mestnem zboru, ki so ga predlagali.

Informacija, ali se je Svet MČ Pobrežje odzval na poziv občinskih organov, pristojnih za lokalno samoupravo, ali obstaja želja in pripravljenost, da se participatorni proračun (PP) letos izvede tudi v tej mestni četrti, žal še vedno ni znana. Čeprav so udeleženci zbora prepričani, da je bil odziv pozitiven, bodo pridobili potrditev. Po poročanju udeleženca je bila s strani MČ Pobrežje izražena skrb, kako bo občina v današnji realnosti sploh zagotovila sredstva za participatorni proračun, hkrati pa razveseljuje dejstvo, da je bilo opaziti močno zavedanje, kako pomembno vlogo v procesu PP igra prav mestna četrt.

Udeleženci na Pobrežju v tem trenutku v svojem okolju ne zaznavajo problematike vzdrževanja dreves kot skrb zbujajoče. Menijo, da se zanje skrbi strokovno. Pozdravljajo akcijo Pogrešano drevo, v kateri se bo v večih predelih Maribora obeležilo izginula in ogrožena drevesa in predlagajo, da se popis vključi tudi drevesa, ki ogrožajo stavbe ali ljudi – ta so namreč edina, o katerih bi v tem trenutku veljalo na Pobrežju spregovoriti in v zvezi z njimi ukrepati.

Da je sklic mestnega zbora, na katerem bi se zbrali, razpravljali in delili izkušnje udeleženci vseh aktivnih zborov, naletel na plodna tla povsod, kjer je bila pobuda do sedaj predstavljena, je udeležence zbora SČS Pobrežje zelo razveselilo, še posebej pa dejstvo, da se na zborih že sprejema sklepe o temah, ki bi jih posamezni zbori predlagali v skupno obravnavo. Tudi sami bodo storili enako.