Zbor SČS Studenci, 5. 10. 2017


Toliko problemov, da bi se kdo angažiral, pa nič

Na zboru so udeleženci najprej komentirali odgovor z Urada za komunalo, promet in prostor v zvezi s spremembo prometnega režima na Kamenškovi ulici 2 - 11. Urad jim je odgovoril, da se morajo udeleženci_ke zbora obrniti na mestno četrt, saj brez njihove potrditve ne morejo spremeniti prometnih režimov. Urad je navedel, da bodo preverili na policiji, če je ta odsek zares problematičen, situacijo pa bo ocenil tudi SPV in spremembo potrdil ali pa zavrnil. Udeleženci so se strinjali z odgovorom z Urada, da ne bodo šli spreminjat cestnega režima, brez da bi preučili, kako to vpliva na celotni prometni sistem. Nekateri udeleženci so bili mnenja, da omenjeni odsek nikoli niti ni bil enosmeren, razen morda v času prometnih del na Kamenškovi in Korbunovi ulici. Zato so se odločili, da se zadeva v zvezi s spremembo prometnega režima na Kamenškovi ulici 2 - 11 zaključi.

Delegat s SSVUJD-a je nato poročal, da se v prihodnosti nameravajo lotiti resnejše raziskave o možnih ukrepih glede zbiranja reciklabilnih surovin na ekoloških otokih, kar je bilo v načrtih že od prejšnjega mestnega zbora. Udeleženci_ke zbora so namreč že na prejšnjem zboru izpostavili_e, da so nezadovoljni_e s trenutno urejenostjo ekoloških otokov. Ker je bilo na tokratnem zboru SČS Studenci zelo malo občanov_k, so na koncu spregovorili, zakaj upada število udeležencev_k. Ugotovili so, da imajo ljudje še vedno napačne predstave, kako zbori potekajo. Na zbor ne greš zato, da poveš svoje probleme, redni_e udeleženci_ke pa naj jih potem rešujejo. To je prelaganje odgovornosti na nekoga drugega. Če hočemo vzpodbuditi solidarnost med ljudmi in graditi boljšo skupnost, se moramo zavedati tudi odgovornosti do skupnosti in tudi sami "zavihati rokave".