VABILO


Ta teden razpravljamo na Pobrežju, v Pekrah,
v Novi vasi in na Studencih

Že v prejšnjem tednu so udeleženci na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) začeli s pripravami na drugi mestni zbor. Predlagali so teme, za katere menijo, da bi jih bilo smiselno uvrstiti na skupni srečanje SČS in SKS. Ta teden bodo svoje predloge utemeljevali na naslednjih zborih:

  • zbor SČS Pekre >> sreda, 7. 12. 2016, 18:00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 7. 12. 2016, 18:00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 8. 12. 2016, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 8. 12. 2016, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43

Veliko problemov žuli prebivalke in prebivalce MOM, kaj pa je tisto, kar žuli vse in bi v skupni razpravi lahko dalo najboljše rešitve, bodo zbori odločali, ko bodo znani in utemeljeni vsi predlogi iz SČS in SKS. 

Sicer pa na zboru SČS Pobrežje ostajata osrednji temi oderuške cene parkiranja v garažnih hišah pri UKC in neurejen dovoz do bivše tovarne Svila. Pri prvi je zdaj že jasno, da je njena problematika veliko širša kot je sama cena parkiranja, za drugo pa do zbora pričakujejo odgovor z MOM in na osnovi tega, kakšen bo (ali pa, če ga ne bo), se bodo odločali za ravnanja vnaprej.

Udeleženci zbora SKS Pekre so odločeni, da bodo prišli do dna postopkom in odgovornosti za sporni nasip, pod katerim je kanalizacijski vod, ki je zdaj zasut in za katerega nihče ne ve, v kakšnem stanju je in kako do njega.

Zbor SČS Studenci se bo tokrat seznanil z izvajanjem projektov, ki so jih Radvanjčani izglasovali v pilotnem projektu participatornega proračuna (PP) in njihovih izkušnjah pri uvajanju in izvajanju PP. Želijo si namreč, da se ta v naslednjem letu, ko se bo razširil še na pet MČ in KS, izvaja tudi v njihovi MČ. Enako želijo tudi v SČS Nova vas soodločati, kaj naj se v njihovi četrti uredi z delom proračunskih sredstev, namenjenih investicijam. Prepričani so, da prebivalke in prebivalci sami najbolje vedo, kaj najbolj potrebujejo in kaj je treba v njihovem okolju postoriti in izboljšati.