Zbor SČS Nova vas, 26. 5. 2016


Aktivno v realizacijo sklepov mestnega zbora

Na preteklem zboru SČS Nova vas so privih nekaj besed namenili pohvali mestnega zbora. Iz besed vseh udeleženk in udeležencev je bilo moč razbrati, da so s potekom in udeležbo zbora zadovoljni, da pa bi bilo zaradi časovne omejitve smiselno zmanjšat število tem. Po začetni izmenjavi vtisov prvega mestnega zbora so se lotili obravnave tam sprejetega sklepa. Opredelili so področja, ki bi jih bilo smiselno vključit v odlok o javnem redu in miru, ter se dogovorili, da do naslednjega zbora poslikajo problematične predele in jih ustrezno opredelijo. Strnili so, da bi odlok lahko urejal odpiralni časi gostinskih lokalov, kurjenje odpadkov, hrup v okolici (kosilnice, vrtanje), odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin, nega dreves na funkcionalnih zemljiščih pa tudi sicer, ustrezen obrez grmovnic, ki segajo na javno površino, reja domačih živali v mestu, promet na interventnih poteh v blokovskih naseljih, parkiranje na njih, nadzorovanje območji, kjer promet ne bi smel potekat. Debati o mestnem zboru so zaključili z mislijo, da uradne inštitucije že zaznavajo, da smo združba, ki ve kaj hoče, rabimo pa še malce večjo podporo. Nadaljevanje zbora so namenili obravnavi pobude, da se Maribor deklarira kot prosta cona, kjer tajni trgovinski sporazumi TTIP in CETA ne veljajo. Zadovoljni so, da SČKS kot po tekočem traku podpirajo to pobudo, dogovorili so se, da na internem sestanku ob kavi spišejo poziv županu in mestnim svetnikom MOM, s katerim jim v imenu SKČS predlagajo, da Maribor razglasijo za prosto cono TTIP in CETA. Spregovorili so tudi o aktualnem dogajanju v SSVUJDu, da se jim je na sestanku pridružil Auer, ki je ob zahtevah po informacijah javnemu podjetju Nigrad prav tako naletel na zaprta vrata in o zadnjih informacijah tožbe Mariborski vodovod zoper koordinator SSVUJDa, kjer sodišče ni odobrilo zahteve odvetnika Vodovoda, da se zamenja sodnik, ki vodi postopek tožbe. Pri točki razno so rekli še nekaj na temo sodelovanja mestnih četrti s samoorganiziranimi četrtnimi skupnostmi, o tem, kako v nekaterih četrteh se bolje delujejo skupaj, medtem ko po nekod še kar niso prepoznali kaj vse bi iz sodelovanja lahko potegnili.

Nasledni zbor bo v četrtek, 9. 6. 2016 ob 18. uri v dvorani MČ Nova vas.