Zbor SČS Radvanje, 28. 6. 2016


Čez poletje polne roke

Na samoorganiziranem zboru v Radvanju so bili na dnevnem redu projekti, ki so jih prebivalci in prebivalke predlagali in izglasovali v pilotnem projektu participatornega proračuna. Izbrane projekte mora Mestna občina Maribor sedaj izvesti, kar so se udeleženci in udeleženke zbora odločili vestno spremljati. Do sedaj so opravili že sestanke na Uradu za komunalo in prostor, Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, Uradu za vzgojo in izobraževanje ter se sestali z upravnikom stavbe ob radvanjskem trgu, da bi prvi izglasovani projekt lahko izvedli še učinkoviteje. Delovna skupina poroča, da projekti dobro napredujejo in jih bodo spremljali tudi čez poletje. Dogovorili smo se, da na prvi jesenski zbor povabimo goste z zgoraj omenjenih uradov, uro zborovanja pa smo prestvili na 18:00.