VABILO k udeležbi na zborih SČKS v tednu od 9. do 13. januarja


Zbori v Magdaleni, Radvanju, na Taboru,
v Kamnici ter skupni zbor v Centru

Kot vsak drug teden zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, ki jih pomagajo organizirati in jih moderirajo aktivisti Iniciative mestni zbor (IMZ), začnejo z delom že v torek. Takrat se sosede in sosedje dobijo na zborih SČS Magdalena in v SČS Radvanje. Prvi se veliko posvečajo degradiranim območjem in podrtijam v svoji četrti. Predvsem na razpadajočo stavbo v Magdalenskem parku že nekaj časa opozarjajo pristojne na občini. Stavba je ta čas naprodaj in po »ping pong« dopisovanju z občinskimi uradi se udeleženci bojijo, da bo tam spet zrastlo nekaj, kar v zaščiten park, kakršen je Magdalenski, ne sodi. Medtem v SČS Radvanje, ob spremljanju izvajanja projektov iz participatornega proračuna, iščejo tudi rešitev za skupnostno oskrbo starejših v četrti.

V sredo se bodo krajani srečali na zboru SČS Kamnica v Kulturnem domu Kamnica. Nadaljevali bodo z razpravo o nedokončani kanalizaciji v kamniških zaselkih in plazovih v okolici. Pridobili so nekaj informacij o planirani izgradnji, pa tudi informacije o malih čistilnih napravah za tista gospodinjstva, do katerih klasična javna kanalizacija ne bo segla.

Po nekoliko daljšem prazničnem predahu se bodo v sredo dobili tudi udeleženci zborov SČS Tabor, v četrtek pa bo v Domu ustvarjalnosti mladih še zbor SČS Center in Ivan Cankar (CIC). Prebivalci v CIC se soočajo s spremembami, tako v prometu kot pri podaljševanju obratovalnih časov lokalov, kar vse slabša njihovo bivanjsko okolje.  Na to opozarjajo že dalj časa in še bodo vztrajali, tudi s podporo ostalih SČS in SKS. Vsi zbori so vedno ob 18. uri.


Urnik:

  • SČS Radvanje >> torek, 10. 1., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 10. 1., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 11. 1., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Tabor >> sreda, 11. 1., ob 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 12. 1., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16