Zbor SČS Magdalena, 23. 2. 2016


Drevesa in fitnes

Na preteklem zboru v Magdaleni, ki je bil v torek, 23. 2. so razpravljali in se pogovarjali o različnih temah. Na začetku zbora je bil obravnavan odgovor g. Dolenca iz Urada za komunalo promet in prostor, na katerega so naslovili dopis, s katerim so želeli, da so ljudje širom mesta bolj ozaveščeni o ustreznem vzdrževanju, predvsem pa obrezovanju dreves in grmovnic. Predlagali so, da se pripravi oziroma distribuira že pripravljen material, ki vsebuje informacije Odloka o zelenih površinah, ki ga mesto Maribor ima. Dobili so odgovor, da MOM nima pristojnosti poseganja in dajanja navodil za izvajanje predmetnih nalog občanom in občankam ter da nimajo finančnih in tehničnih sredstev za to, naj pa se obrnejo na Medobčinski urad za varstvo okolja. To bodo v Magdaleni tudi storili, hkrati pa bodo g. Dolencu odgovorili v zvezi z vzdrževanjem dreves na javnih površinah, ki se z odlokom razhaja. V nadaljevanju zbora so se pogovarjali o načrtovanju akcije »pogrešano drevo«, beseda pa je ponovno nanesla na pomen dreves, ki bi ga prebivalci in prebivalke morali/e čutiti. Udeleženec pove zgodbo, kako so ob Valvasorjevi, v bližini Mercatorja, včasih stala lepa, mogočna drevesa, ki so tamkajšnjim prebivalcem/kam nudila senco in prostor sprostitve. Lastniške igrice so botrovale odločitvi, da se drevesa odstranijo, prebivalke in prebivalci pa se s tem niso strinjali. Drevesa so zavarovali s svojimi telesi in tako preprečevali delavcem, da jih požagajo. Žal tovrsten upor ni bil dovolj – izvajalec je poklical policijo in kmalu so bili odstranjeni oboji - ljudje in drevesa.
V nadaljevanju zbora so govorili še o projektu MČ, v okviru katerega naj bi se postavil fitnes v Magdalenskem parku, kjer je trenutno košarkarsko igrišče. Zaradi velike vsote, ki je za ta projekt namenjena, pa tudi zaradi zanimanja o konkretni vsebini, so se udeleženke in udeleženci odločili, da kontaktirajo svetnika MČ in ga povabijo na zbor, kjer bi jim povedal več o projektu.

Naslednji zbor bo v torek, 8. 3. ob 18.00 v prostorih MISC INFOPEKA, Ob železnici 16.