Zbor SČS Nova vas, 12. 11. 2105


Krajanom so prisluhnili tudi v redarski službi

Tudi tokrat zboristi Nove vasi niso naleteli na zaprta vrata in gluha ušesa. Njihovemu povabilu se je odzval predstavnik Medobčinske redarske službe in se jim pridružil na 53. zboru, ki je bil v četrtek, 12. novembra.

V Novi vasi so z odzivnostjo funkcionarjev precej zadovoljni. Ljudem veliko pomeni, da jih pristojni jemljejo resno, jim odgovorijo, ko želijo odgovore, predvsem pa, če se jim pridružijo na zboru in naredijo korak k skupnemu reševanju aktualne problematike. Osrednja tema so bili tokrat nepravilno parkirani avtomobili, na katere je moč naleteti širom mestne četrti, uporaba interventnih poti in pa neustrezno vzdrževana prometna signalizacija. Prebivalci so poročali o problematičnih točkah, predstavnik redarstva pa si jih je skrbno zapisal in obljubil, da bodo lokacije pregledali in preučili, kaj lahko storijo. Če je zadeva jasno zakonsko urejena in če bodo ugotovili, da gre za kršitve, bodo skladno z zakoni tudi ukrepali.

Beseda je nanesla tudi na delovni čas redarjev in njihovi razporeditvi po 18 občinah, katere Medobčinska redarska služba pokriva. V Novi vasi se prebivalci s strani redarstva čutijo nekoliko zapostavljene. Občutek imajo, da bi pogostejša prisotnost organa nadzora pripomogla k večji doslednosti upoštevanja pravil s strani voznikov. Točko so zaključili s sklepom, da si bodo še naprej prizadevali, da ljudje svoje avtomobile parkirajo na za to predvidenih območjih.

V nadaljevanju so izpostavili nov zakon o ogrevanju in nejasnosti, ki se porajajo ob njem. Sklenili so, da z dopisom pozovejo upravnike večstanovanjskih stavb, da kontaktirajo tiste, ki porabo energije za ogrevanje odčitavajo in jim naročijo, da etažnim lastnikom ustrezno in razumljivo podajo vse informacije o novem zakonu.

54. zbor SČS Nova vas bo v četrtek, 26. 11. 2015 ob 18. uri v dvorani MČ Nova vas, osrednja tema pa bo hrup in onesnaževanje, ki ga povzroča Cesta proletarskih brigad.