Z zbora SČKS Studenci

Želja po spremembah na Studencih

Udeleženci petega zbora Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci, ki je potekal  9. 5. 2013 v CAAP-u, so se na zboru osredotočili na problematiko izgradnje prometne obvoznice. Na zboru se je oblikovala nova delovna skupina za proračun.

Na tokratnem zboru so udeleženci predvsem razpravljali o nujnosti izgradnje prometne povezave med Cesto Proletarskih brigad ter Limbuško cesto, ki bi razbremenila promet na Studencih, saj je kakovost življenja prebivalcev ob najbolj prometno obremenjenih cestah močno padla. Pojavila se je tudi pobuda povezave že obstoječih iniciativ krajanov v Studencih, z delovno skupino za prometno obvoznico. Udeleženci so sklenili, da na naslednjem zboru delovna skupina predstavi natančne, že obstoječe projekte, kjer so podatki o izgradnji in o poteku obvoznice.

Udeleženci so sklenili, da se oblikuje delovna skupina za proračun MČ Studenci. Sklenili so tudi, da bo naslednji zbor potekal v obliki obhoda problematičnih lokacij v četrti.

Obhod bo v četrtek, 23. 5. 2013, ob 18h, zbirno mesto pa bo na Valvasorjevi ulici 42, pred prostori CAAP-a.

Vljudno vabljeni.