Zbor SČS Koroška vrata, 26. 11. 2015


Cvetlično korito ni koš za smeti

Vse bolj se kaže, da je promet v Mariboru infrastrukturna rak rana. Nepravilno parkiranje povzroča nepreglednost, z listjem prekrite talne označbe
pa tudi ne pripomorejo k varnem vključevanju v promet izpred zdravstvenga doma na Gosposvetski. Udeleženci se bodo še najprej borili za postavitev prometnih znakov, saj so dosedanje rešitve Urada za komunalo neučinkovite. Številne točke brez prehodov za pešče, nenavadno postavljeni prehodi pri spremenjenih prometnih režimih ipd. kažejo na to, da je problematika precej razširjena in bi morala biti skupni cilj v sodelovanju vseh SČS.

Pa ni samo gibanje v prometu pokazatelj kulture, tudi ravnanje z odpadki je. Ker ni dovolj košev za smeti (za pasje iztrebke še manj), dobivajo cvetlična korita novo namembnost, površine okrog klopi pa postajajo odlagališča nezaužite hrane in smeti. Delovanje zbora bo tako še najprej usmerjeno k razrešitvi teh najbolj prerečih vprašanj.

Cvetlično korito ni koš za smeti ... lahko pa bi bilo obratno, kot na primer na prvem urbanem vrtu v Koroških vratih, kjer je straniščna školjka korito postala.
Vrta ob Kopališču Pristan naslednjo pomlad žal več ne bo.