Zbor SČS Studenci, 8. 12. 2016


Upajo, da se o ločenem zbiranju odpadkov
pogovorijo na mestnem zboru

Na zboru je bila znova odprta tema ekoloških otokov. Zbiralniki zdaj stojijo pred hišami prebivalcev Studencev in so zelo moteči, saj ne predstavljajo trajno rešitev in jih neredno praznijo. Ta zbirališča bi morali prestaviti na primernejše lokacije in ne pred hiše prebivalcev. Problematiko ločenega zbiranja odpadkov si želijo Studenčeni in Studenčanke videti na dnevnem redu mestnega zbora.

Na SČS in SKS smo začeli tudi s pobudo parkirišče idej. Na parkirišče idej se zapišejo ideje, ki jih udeleženci trenutno še ne morejo realizirati (neprimeren letni čas, pomanjkanje motivacije itd.) ali pa niso glavna skrb. Udeleženci zbora so tokrat že predlagali dve temi, ki sta bili dodani na parkirišče, in sicer pekrski potok, ki je vse bolj onesnažen ter problematika Ilichove in Studeniške ulice, ki sta nujno potrebni celovite prenove. Na zboru je delegat SSVUJD-a je poročal o razpletanju zgodbe z mariborskim vodovodom in o koncesijskih pogodbah, ki so trenutno preveč neopredeljene in nedoločene. Zadnji zbor v letu 2016 bo v Studencih potekal 22. decembra.