Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 26. 11. 2014


Za varno pot na Piramido potrebujemo prehod za pešce

Aktivni in številni meščani, kreativne ideje, pestra debata in številni sklepi so zaznamovali tokratni zbor. Grič Piramida in potka nanjo nas še naprej združuje v aktivnostih. Delovna skupina za Piramido si prizadeva, da bi bila pot na grič varnejša. Tako se aktivno zavzema za izgradnjo prehoda za pešče na križišču med Ribniško ulico in ulico Pod Piramido.


Foto: Edina pot na Piramido s strani Mestnega parka. Lahko pa srečo poskušate iz smeri Tomšičevega drevoreda, kjer na Piramido vodijo razmajane in razpokane  betonske stopnice.

V želji po boljšem sodelovanju pri urejanju mestnega jedra se članica delovne skupine za mestno jedro zavzema, da bi na enega izmed naslednjih zborov povabila članico mestne četri Center.
Med splošno debato o pločniku v Tomšičevem drevoredu smo bili seznanjeni s problemom kanalizacije. Ta je dotrajana, neprimerna ter poddimenzionirana. Posledično prihaja do nenadzorovanega izpusta fekalnih voda v zemljo. Občina je s problemom seznanjena, izgovore za neaktivnost pa seveda išče v večnem izgovoru "ni denarja". Mestna četrt bo tako poskušala potrebna sredstva za prepotrebno obnovo poiskati na evropskih razpisih.
Očitno se tudi bliža trenutek, ko bo mestna četrt Ivan Cankar dobila svoj prostor in termin za organizacijo lastnega zbora. Zborist in predsednik MČ Ivan Cankar sta sklenila dogovor, da bosta s skupnimi močmi našla prost termin za organizacijo prvega zbora SČS Ivan Cankar v Počehovi ali v Košakih.
Na zboru je bil predstavljen odlok o ustanovitvi sveta za varstvo potrošnikov javnih dobrin. Zboristi so soglasno izrazili podporo delovni skupini za komunalo, ki je nosilec te pobude. Prav tako so sklenili, da v kolikor mestni svet ne bo sprejel odloka, se bo svet vseeno vzpostavil in tudi kot tak pridobil podporo zboristov.
Zanimivo je postalo, ko smo načeli temo odprodaje prostorov mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki jo je izpostavil eden izmed udeležencev zbora. Občina bi si očitno želela zakrpati proračunsko luknjo na račun socialnega, pevskega, likovnega, otroškega in kulturnega programa občanov v mestnih četrteh. Krajani so v eno izrazili nestrinjanje in odločni NE takšnim nameram. Do naslednjega sestanka bo zborist spisal dopis proti odprodaji javne lastnine.

Naslednji zbor bo v sredo, 10. 12. 2014,ob 18. uri, v prostorih ZPM,veze prijateljev mladine na Razlagovi 16.