Vabljeni na zbor v Magdaleno, Radvanje,
v Pekre in Kamnico, pa v center mesta

Zbori SČKS v prvem tednu oktobra


Udeleženci vseh zborov se vedno zberejo ob 18. uri, na istem kraju, ob istem dnevu v tednu, vsakih štirinajst dni. V prvem tednu oktobra je urnik takšen:

  • SČS Radvanje >> torek, 4. 10., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 4. 10., ob 18.00,, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 5. 10., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SKS Pekre >> sreda, sreda, 5. 10., ob 18.00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 6. 10., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Radvanjčani so zelo zaposleni z uresničevanjem projektov, ki so jih izglasovali v pilotnem projektu participatornega projekta, od katerih se eden že uresničuje in sicer vrtnarjenje v OŠ Ludvika Pliberška. V Magdaleni pričakujejo odgovore odgovornih v zvezi s hrupom v soseski in nadomeščanjem dreves, ki so bila posekana ob izgradnji prizidka Zdravstvene šole in Ob železnici. Skrbi jih, da bodo še povečala število manjkajočih dreves v MČ, na katerega so opozarjali  že v spomladanski akciji  »Nekoč je tukaj raslo drevo«.

V Pekrah, kjer se je končno le začelo premikati pri izgradnji vrtca, se udeleženci ukvarjajo z nasipom, ki je brez dovoljenj pred osmimi leti začel rasti sredi naselja, zasul kanalizacijske jaške, ob dovažanju materiala uničil okoliške ceste in stanovalcem v soseski povzročil ne malo težav ob vsakem večjem deževju.  Pravijo, da imajo neodzivnosti in prelaganja odgovornosti  dovolj.
Na vseh zborih ugotavljajo, da z vztrajnostjo lahko rešijo večino problemov, da pa bili, če bi se jim pridružilo več sokrajanov lahko še učinkovitejši  in močnejši. Zato povabilo vsem, da se zborov v svoji četrti ali krajevni skupnosti, udeležite.