Zbor prebivalcev SČS Studenci |14.11.2013


Poziv Studenčanom, da se aktivirajo!

Tudi tokratni zbor je zaznamovala nizka udeležba prebivalcev MČ Studenci. Vendar je želja tistih, ki se zborov udeležujejo, da v svoji četrti in tudi širše stvari premaknejo naprej, močna. Zato smo sprejeli pomembne sklepe za v bodoče: udeleženec zbora bo z dopisom pozval prebivalce, naj se aktivirajo za reševanje že izpostavljenih perečih vprašanj.

V bližnji prihodnosti načrtujemo zbor z osrednjo temo zahodna mariborska obvoznica. Tema z večletno zgodovino naslavlja tako prebivalce MČ Studenci, kot tudi prebivalce Nove vasi in Radvanja, zato želimo odpreti skupno razpravo in morda začeti graditi pot do zaključka zgodbe, ki bo zadovoljiva za vse deležnike.