Zbor SČS Center


Že v kratkem bomo priča nekoliko bolj urejenemu središču mesta

Kmalu po uvodnem nagovoru moderatorja smo na zboru kmalu prešli na bistvene točke. Najprej smo  govorili o spremembah Festivala Lent. Zbor se je strinjal, da potrebuje festival preobleko, zato smo sprejeli pobudo, da najprej s pomočjo vprašalnika raziščemo, kakšen festival si prebivalke in prebivalci sploh želijo. Ko bo zbranih dovolj predlogov in bomo izsledke preučili, bomo pripravili tudi predlog sprememb in jih posredovali naprej.

Druga pomembna razprava je bila na temo Maribora kot prvega integralnega zelenega mesta v Sloveniji. Zbor ni imel težave z različnimi predlogi, ki jih je pripravila občina, z načinom priprave le-teh pa. Oblastniki so se namreč znova zanašali na mnenja ozkih ekspertnih skupin, namesto, da bi prebivalce vprašali, kakšen Maribor si sploh želijo. Tako želi SČS Center sodelovati pri pripravi predlogov in predvsem pri njihovem iskanju – znova, preko anket, zborov in podobnega. Pomembno vprašanje, ki je bilo na zboru izpostavljeno, pa je tudi vprašanje identitete Maribora.

Tretja izpostavljena reč pa je bila malo bolj konkretna in tudi nekoliko bolj optimistična. Udeleženke zbora, ki so se odločile nekoliko olepšati prazne in zanemarjene izložbe, ki 'krasijo' mariborski center, so naletele na pozitivni odziv občinskih služb. Tako bomo lahko že v kratkem priča nekoliko bolj urejenemu središču mesta!

Moderator je vse udeležene pozval tudi na županov sosvet, ki se ga lahko udeležijo kot občani, povedal pa je tudi, da so na MČ Center zainteresirani za sodelovanje. Do naslednjega zbora naj bi se tako zbrali tudi predlogi za vključitev v nekatere njihove programe. Zbor se bo naslednjič sestal 13. 11. 2013 v prostorih Zveze prijateljev mladine, pridružili pa se jim bodo še udeleženci mestnega dela zbora SČS Ivan Cankar.