Zbor SČS Pobrežje, 25. 11. 2015


Obča kultura in informiranost bi izničila marsikatero težavo v skupnosti

Na minulem zboru SČS Pobrežje so udeleženci pregledali, kako kaže s sprejetimi sklepi z minulih zborov. Odgovore na temo ekoloških otokov ter urejanja zelenic so končno prejeli, prvega s Snage, drugega z Nigrada. Iz obeh gre razbrati, kar sami udeleženci trdijo že lep čas, namreč, kakorkoli si želimo urediti življenje v skupnosti, brez upoštevanja določenih dogovorov in pravil s strani celotne soseske in vpletenih služb, se bodo problemi zmeraj pojavljali. To velja za ekološki otok na Kosovelovi, ki ga posamezniki, ki se do sedaj še niso spomnili, da obstaja tudi odlagališče, kamor lahko brezplačno odpelješ odpadke, s pridom izkoriščajo za črno odlagališče sredi soseske, kot tudi za zelenice na javnih in funkcionalnih površinah, med katerimi bodo ene košene neštetokrat, druge pa nikoli, če se službe in samoiniciativni posamezniki ne bodo dovolj dobro informirali in usklajevali.

Za veliko število ljudi sta zgornji pojavni obliki kesonov za odpadke kljub vsemu nenavadni, ali ne?

Udeleženci so se informirali še o uspešno izvedem glasovanju o prioritetni lestvici projektov v sklopu pilotnega projekta participatornega proračuna v Radvanju in družno ugotovili, da ga je spremljala cela Slovenija. Mnenja so, da je treba nenehno zahtevati večji delež sredstev proračuna, o katerih bodo odločali ljudje.

Javne službe so udeležencem na Pobrežju dolžne odgovore oz. rešitve še v zvezi z dvema prometnima zagatama. Morda se to zgodi do naslednjega zbora, ki bo 9. decembra, ko bo govora morebiti tudi o Družinskem referendumu, razpisanem za konec letošnjega decembra.