Zbor SČS Pobrežje, 21. 12. 2016


O tem bomo drugo leto!

Na zadnjem letošnjem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Pobrežje, so se udeleženci v mislih najbrž že poslovili od 2016, saj so le s težavo razpravljali o že dolgo prisotnih in vedno znova obravnavanih žuljih. Odgovori, ki jih je občina v zvezi z selitvijo podjetja Marprom na Pobrežje podala na podlagi svetniške pobude, si ne zaslužijo naziva odgovori, saj ne naslavljajo nobenega izmed zelo konkretnih vprašanj in zahtev po dokumentaciji. Udeležencev ni zadovoljil tudi ne odgovor v zvezi s križiščem Šolske in Železnikove. Sicer konkretne informacije, so odprle še dodatna vprašanja. Za drugi mestni zbor bodo na Pobrežju dopolnili že izdelano argumentacijo tematike prometa, delo na tematiki parkiranja v UKC pa nadaljevali, ko dopis, namenjen varuhu bolnikovih pravic, predebatirajo in podprejo na vseh ostalih zborih samoorganiziranih skupnosti.

Lahko bi rekli, da je bil temeljni vsebinski sklep tokratnega zbora ta, da se za konec raje malo poveselijo, z resnim delom pa nadaljujejo takoj po prehodu v 2017. Kdo bi jim zameril.

Srečno, Pobrežje!