Vabilo na predstavitev: četrtek, 15. 10. 2015 ob 18.00, Gasilsi dom v Radvanju


PARTICIPATORNI PRORAČUN: Ko prebivalci predlagate in izberete projekte v svoji soseki.

MARIBOR UVAJA PARTICIPATORNI PRORAČUN in ZAČENJA V RADVANJU

Participatorni proračun (PP) je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločamo občanke in občani. Sami vemo, kaj najbolj potrebujemo in kako poiskati najprimernejše rešitve. Na ta način udejanjene investicije kar se da natančno in konkretno odgovarjajo na potrebe skupnosti.
Sredstva za projekte, izbrane za uresničitev skozi proces PP, so na voljo v občinskem proračunu, v delu, namenjenem za ivesticije.
V svetu že preko 1.500 mest ali delov mest, provinc in zveznih držav izvaja sistem PP.  To so med številnimi drugimi Chicago, New York, Berlin, Lizbona, London, Porto Alegre, Toronto, Dunaj, Pariz in Rim.
Tako Svetovna Banka kot Združeni Narodi so prišli do zaključkov, da soodločanje o porabi proračunskih sredstev:

  • zelo omeji korupcijo in vpliv škodljivih interesov na izbiro investicijskih prioritet v skupnosti,
  • bistveno dviguje kvaliteto življenja v skupnosti,
  • znižuje socialne in razvojne razlike med različnimi predeli skupnosti,
  • pospešuje gospodarsko rast.

Prvi v Sloveniji prevzemamo to pozitivno in vključujočo prakso. Kako deluje v našem okolju, nam boste pomagali ugotoviti tudi vi, spoštovane Radvanjčanke in Radvanjčani!

PARTICIPATORNI PRORAČUN V PETIH KORAKIH

1| občani predlagamo projekte
Sami ali v sodelovanju s sosedi, prijatelji ali širšo skupnostjo prepoznamo najbolj pereče probleme in se dogovorimo, kako jih bomo rešili. Predlog zapišemo in ga posredujemo občini.
2| občina projekte ovrednoti
Občinske strokovne službe v sodelovanju z vami, predlagatelji, prispele predloge po potrebi dopolnjo in jih ovrednotijo. Prispeli in sprejeti predlogi sestavljajo seznam projektov za PP.
3| občani izberemo projekte za uresničitev
Na ravni MČ Radvanje boste vabljeni, da med predlaganimi investicijskimi projekti izberete tiste, ki se bodo uresničili. Na voljo boste imeli pet glasov, ki jih boste podelil tistim petim projektom, za katere menite, da so najpomembnejši. Nastal bo prednostni seznam projektov – od tistega z največ do tistega z najmanj prejetimi glasovi.
4| občina izbrane projekte izvede
Iz prednostnega seznama projektov – od tistega z največ do tistega z najmanj prejetimi glasovi – bo za izvedbo izbranih toliko projektov, da bodo porabljena vsa razpoložljiva sredstva.
5| občani uživamo sadove svojih odločitev