Zbor prebivalcev SČS Studenci, 6. 2. 2014


Studenčani sedaj razpravljamo v prostorih MČ Studenci

Zbor SČS Studenci se 20.2.2014 končno seli bližje Studenčanom, in sicer v prostore MČ na Erjavčevi. Pereče teme so še vedno obvoznica, Tekol in ne nazadnje nizka udeležba. Spodbudno je, da so Studenčani dobili podporo v reševanju problema zahodne obvoznice med udeleženci zbora SČS Radvanje, ki se jih ta tema tudi močno dotika. Prebivalec Studencev se je aktivno pridružil delovni skupini, ki jo je zagnala SČS Radvanje, namenjeni reševanju spornega delovanja komunalnih javnih služb (problem vodovoda je bil na zborih Studenčanov že večkrat izpostavljen).

Naslednji zbor bo v četrtek, 20. februarja ob 17.00.