Zbori prebivalcev SČS Maribora se spet začenjajo!

Zbori SČS od 1. do 5. septembra 2014

Po poletnem predahu, ko so se udeleženci zborov in delovne skupine ukvarjale le z nekaterimi nujnimi nedokončanimi temami, z mesecem septembrom, zbori SČS v Mariboru nadaljujejo z rednim delom.

V tednu od 1. do 5. septembra bodo z zbori nadaljevali v štirih mestnih četrtih. Prvi se bodo zbrali  Radvanjčani in to v torek, 2. septembra ob 18.00, v prostorih mestne četrti Radvanje. Pregledali bodo delo v prvem letu delovanja, ki je bilo zelo učinkovito. Ne le, da so uspeli identificirati probleme v svojem okolju, nekatere jim je uspelo v tem času celo rešiti. Tako so z akcijo »Varna pot v šolo« uredili pešpot ob Lackovi cesti do krožišča in s tem otrokom in drugim prebivalcem omogočili pot v šolo brez prečkanja zelo obremenjene in nevarne lokalne ceste, poleti pa so z njihovo pomočjo končno tudi odprli zdravstveno ambulanto, za katero so se zavzemali že nekaj let.

V sredo, 3. septembra, se bodo prav tako ob 18. uri v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16 na zboru sestali prebivalci mestnih četrti Center in Ivan Cankar, ki združeni delujejo že leto dni. Problemov v centru mesta je obilo. Kljub že prenekateri akciji čiščenja in urejanja izložb praznih lokalov, se vedno znova praznijo novi, ki dajejo mestu videz zanemarjenosti. Še bolj kazijo podobo mesta zanemarjene in nestrokovno obnovljene fasade, ki jih že in jim bodo tudi na naslednjih zborih še posvečali pozornost, problem pa poskusili reševati z ustreznimi službami in uradi na MO Maribor.

Kot zadnji v tem tednu se bodo v četrtek, 4. septembra, ob 18.00 na svojem zboru zbrali udeleženci SČS Nova vas. Zbor bo v prostorih MČ Nova vas, na Radvanjski cesti, namenili pa ga bodo problemom neurejenosti okolja, predvsem sprehajalnih poti ob Pekrskem potoku. V soboto so, skupaj z Radvanjčani, izvedli akcijo čiščenja dela te poti, ob njej pa, s pomočjo Urada za komunalo, promet in prostor ter javnega podjetja Snaga, postavili štiri klopi. Delovna skupina za energijo bo poročala o premikih, predvsem pa o zastojih pri urejanju problemov daljinskega ogrevanja.

Vsi zbori bodo tudi vnaprej potekali vsakih štirinajst dni ob dogovorjenih dneh in urah in po skupaj dogovorjenih pravilih.