Zbor SČS Radvanje, 11.11.2014


Mačehovski odnos občine do Športnega centra Radvanje

Tokratnji zbor SČS Radvanje je gostil predsednika Športnega društva Radvanje, s katerim so razpravljali o stanju Športnega centra Radvanje, ki ga Društvo upravlja. Ugotovil se je mačehovski odnos MOM do ŠC Radvanje, ki vzdrževalne in investicijske posege v objekte Centra v celoti prelaga na društvo samo, celo vzdrževanje javnih površin, ki naj bi bila vzdrževana s strani javnih podjetij, se ne izvaja in se prepušča društvu. Oblikovala se je delovna skupina, ki se bo spoprijela s problematiko.
Prav tako je zbor obravnaval nedavno blokado parkirišč na Lackovi, ki so se nenadoma znašla v privatni lasti. Delovna skupina bo raziskala, kako je do sedanjega stanja prišlo in ugotavljala, če je prišlo do kakšnih nepravilnosti.

Naslednji zbor bo v torek 25. 11. 2014 on 18.00, v prostorih MČ Radvanje na Lackovi 43.