Zbor SČS Koroška vrata, 2. 4. 2015


O javni blagajni ter javnem redu in miru

Na zboru so udeleženci sprejeli pobudo SČS Tabor o zasaditvi dreves in ponovno potrdili pismo podpore SČS Center in Ivan Cankar o preselitvi UGM v prostore bivšega SDK. Odgovor Mestne občine Maribor na njihovo pritožbo glede Mestne blagajne je prišel na uradno mestno četrt. Odgovorili so, da bi bil neprekinjen delovni čas mogoč, če bi bilo zaposlenih več delavcev, kar pa trenutno ni mogoče. Glavni problem so čakalne vrste. Udeleženec je izjavil, da naj bi pred kratkim celo oropali blagajno. Ker je bilo na zboru premalo udeležencev, da bi sprejeli kakršenkoli sklep glede tega, bodo o tem debatirali na naslednjem zboru.

sliko smo si sposodili na mladina.si

Na zboru so podprli tudi prizadevanja Civilne družbe Lent, ki se na njih obrača, ker so jih v preteklosti že podprli, glede kršitev javnega reda in miru. Ignoranca župana je vse večja, zato si želijo, da se v teh zahtevah združijo, ker so na takšen način lahko uspešnejši. Gospod Dover je že pred kratkim poskušal organizirati sestanek s komandirjem in se povezati z mestno četrtjo. Na žalost jih komandir še vedno ignorira, do tega sestanka preko četrti pa še ni prišlo, ker se tudi predsednik mestne četrti o tej stvari še ni izjasnil.

Naslednji zbor bo v četrtek, 16. 4. 2015, ob 18:00 v prostorih MČ Koroška vrata.