Zbor SČS Studenci, 21. 1. 2015


Skrb za okolje

Na zboru so zaskrbljeni nad govoricami, da se pod Pekrsko gorco načrtuje izgradnja poslovne cone. Resničnost te domneve in natančnejše območje gradnje bodo raziskali, saj je nenavadno, da bi se na vodovarstvenem območju s kmetijskimi površinami in športnimi objekti smelo postaviti tovrstno infrastrukturo. Takim gradnjam bi se ljudje, po mnenju udeležencev, morali odločno upreti.

Bežno so se dotaknili tudi vprašanja odpadkov in ob tem izpostavili, da neurejenost ni vedno krivda komunalnih služb. Še zmeraj so posamezniki tisti, ki bi naj poskrbeli za ustrezno odlaganje odpadkov.

Ker je okoljska problematika občutljiva tema in področje, kjer bi se moralo še marsikaj postoriti, so na Studencih še toliko bolj veseli pobude ostalih zborov o akciji, ki bi osvetila stanje dreves. Sami se ji ne bodo priključili, ker se v njihovi četrti izrazito ne soočajo s to težavo, a vendar  napore in prizadevanja ostalih zborov toplo pozdravljajo.