Zbor SČKS Nova vas

Debata pod milim nebom

Vodstvo mestne četrti SČKS Nova vas ni želelo izročiti ključev za uporabo dvorane, zato je zbor potekal na parkirišču pred prostori mestne četrti Nova vas. Zbor je potekal nemoteno in je zaradi trajajoče nerešene situacije glede brezplačne uporabe dvorane MČ Nova vas sklenil, da vkolikor le - ta ne bo pozitivno rešena v prid SČKS Nova vas do 5. maja 2013, zahteval sklic izredne seje sveta MČ Nova vas s prisotnostjo zbora SČKS Nova vas. Delovna skupina za proračun je sklenila, da svoje ugotovitve in iz ugotovitev oblikovano zahtevo opremi s primernim spremnim besedilom in objavi po prvomajskih praznikih. Ustanovljena je bila delovna skupina za okoljske probleme, ki bo do naslednjega zbora oblikovala program ogleda in svoje videnje problemov.

 

Naslednji zbor SČKS Nova vas bo 9.5.2013 ob 18.00 pred prostori MČ Nova vas.