Zbor SKS Pekre, 25. 11. 2015


Neizkoriščeni potenciali krajanov Peker

Rdeča nit tokratnega zbora je bilo sodelovanje med krajani Peker in izvoljenim svetom krajevne skupnosti, ki je bilo ob začetku novega mandata spodbudno, zdaj pa tako krajani kot člani sveta s sodelovanjem niso zadovoljni. Kje so nastale razpoke in zakaj ne stopijo skupaj, ko bi vendar tako probleme lažje reševali, so se spraševali. Zborov se udeležujejo krajani, ki premorejo različna znanja, ki bi se jih dalo s pridom izkoristiti, imajo socialne mreže, s pomočjo katerih bi marsikaj lažje uresničili. Pripravljeni so pomagati, če pa se stvari nikamor ne premaknejo, volja upade. Članici sveta, ki sta se udeležili zbora, sta izrazili prizadetost, ker se jih vedno poziva k odgovarjanju na iste teme, na katere so že podali odgovore, pa ti niso bili niti zabeleženi v zapisnikih zbora, udeleženci pa ugotavljajo, da se jih jemlje kot opozicijo izvoljenemu svetu KS, čeprav se vsi le zavzemajo za boljše Pekre. Najočitneje se je to izrazilo na zboru krajanov s predstavniki urada za komunalo MOM in sveta KS, ki je bil junija letos organiziran na pobudo SKS Pekre. Na njem je svet KS nastopil v podporo MOM (ali obratno) proti krajanom, ki » kar nekaj hočejo, denarja pa ni«. Ogorčeni krajani so na zboru SKS po tem dogodku predlagali sestanek s svetom KS, da si »nalijejo čistega vina«, do katerega pa ni prišlo, saj so se na drugi strani člani sveta čutili prizadeti ob branju zapisnika tega zbora. Da to jaro kačo presekajo, so se dogovorili o boljšem informiranju. Zapisnike zborov SKS bodo še vnaprej pošiljali KS, svet KS pa bo zapisnike svojih sej pošiljal na e-naslov SKS. Članica sveta se je zavezala, da bo preverila tudi, zakaj se ne ureja spletna stran KS, ki bi, če bi se jo sproti urejalo, učinkovito obveščala krajane o dogajanju v Pekrah. Obudili pa bodo tudi pobudo za skupen sestanek, da končno začnejo delati z roko v roki in tako hitreje premaknejo reševanje perečih problemov kot so vrtec, kanalizacija, neurejeno križišče na Lackovi itd.