Zbor SKS Pekre, 3. 6. 2015


Vseeno slišijo!

Na sredinem zboru prebivalcev SKS Pekre se je kljub skromnejši udeležbi razvila plodna razprava, ki se je zaključila v nekaj sprejetih sklepih.

Udeleženci so z veseljem sprejeli novico, da so se na uradu za komunalo naše občine, kljub predhodnemu odklonilnemu odnosu, na koncu le odločili stopiti pred krajane Peker in predstaviti načrte, ki se tičejo predvsem sistema kanalizacije v tej krajevni skupnosti. Izrazili so pohvalo krajevni skupnosti, da je kljub sprva negativnemu odgovoru vztrajala pri zahtevi o sestanku s krajani. Ta se bo torej zgodil v sredo, 10. junija ob 16. uri, v Domu kulture. Udeleženci so se družno zavzeli, da bodo o zboru krajanov obvestili čim več sokrajanov, zato se bodo za vikend podali na pekrske ulice in povabili sosede, da svoja vprašanja, ki jih je zaradi mnogoštevilnih komunalnih zagat v krajevni skupnosti prav gotovo veliko, naslednjo sredo naslovijo neposredno na pristojne organe in zahtevajo odgovore.

Da so udeleženci na zborih pripravljeni pogledati izza svojih osebnih problemov in se lotiti tudi težav, ki se jih neposredno ne dotikajo, v prid celotne skupnosti, se je izkazalo, ko se je na zboru odprla problematika zagotavljanja pitne vode. Kljub temu, da med razpravljavci ni bilo osebe, ki bi tak problem imela, se je iz razprave oblikoval sklep, da je potrebno izdelati pregled stanja na področju oskrbe s pitno vodo v Pekrah in natančno ugotoviti, kje oskrba škripa. Želijo si, da bi to uredili skupaj s krajevno skupnostjo, saj menijo, da imajo več možnosti pridobiti potrebne podatke.

Potreba po odloku o javnem redu in miru, v katerem bi bili urejeni postopki ravnanja zoper osebe, ki slabo skrbijo za svojo lastnino, se je pokazala tudi v Pekrah. Zbor se je odločil, da bo ukrepal v zvezi z zapuščenim vrtom, ki ne le da je neurejen, na njem je opaziti invazivne in alergene rastline, škodljive okolici in človeku. To bo zaradi umanjkanja omenjenega odloka težje, kot bi bilo sicer, a Pekrčanov to kljub temu ne bo ustavilo.

Na zapuščenih področjih se razrašča nevarna, alergena abrozija.