Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 15. 12. 2016


Košaki

Na zboru samoorganiziranih četrtnih skupnosti Center in Ivan Cankar (CIC) se je vnovič odprla tema Košaki. Naselje je bilo do tega leta 2007 samostojna krajevna skupnost občine Maribor, nato so postali del mestne četrti Ivan Cankar in s tem tudi del samoorganizirane skupnosti CIC. Prebivalci_ke Košakov se prav zaradi oddaljenosti počutijo večkrat zapostavljeni. Problemi, ki jih pestijo, se dotikajo neurejenosti in zapuščenosti okoliških hribov, vinogradov in sadovnjakov, problem predstavljajo tudi slabo urejene ceste in zarasli robniki, nenadzorovano recikliranje in sortiranje odpadkov ter nepravilno kurjenje v okolici in po domovih. Prav tako se pozablja na potrebe ostarelih prebivalcev_k, ki so prepuščeni sami sebi in večkrat tudi pozabljeni. Probleme bodo na zboru poskušali čim bolj učinkovito reševati v novem prihajajočem letu.

Udeleženci_ke zbora tudi zahtevajo podaljšanje plačljivega parkiranja v centru mesta do večernih ur (cona 1, 2, 3), kar je praksa v centrih mesta in tudi drugod. Uvedba bočnega parkiranja na Krekovi ulici in preureditev parkirnih mest ob študentskih domovih (ob Mestnem parku) ter Maistrovi ulici so znatno zmanjšali število razpoložljivih parkirnih mest v centru mesta, kar je povzročilo stanovalcem še dodatne težave.

Vsi zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti so potrdili dopis, v katerem ljudje zahtevajo, da nove ureditve v prostoru v nobenem primeru ne smejo poslabšati kakovost bivanja prebivalcem, ki se jih spremembe ndotikajo. Dopolnjenega s predlogi z zbora Magdalena, se bo dopis v naslednjih dneh poslalo županu, direktorju mestne uprave ter Sektorju za komunalo in promet. Zbor samoorganiziranih skupnosti CIC se bo spet sestal 12. januarja 2017.