Zbor SČS Radvanje, 21. 2. 2017


O onesnaženem zraku in
pomanjkanju skupnostnih prostorov

Na zboru samoorganiziranih Radvanjčanov_k, 21.2.2017, so bile obdelane zanimive teme z zanimivimi gosti. Uroš Lešnik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je predstavil prve rezultate merjenja onesnaženosti zraka v Radvanju. Na Pohorski ulici pri otroškem vrtcu je od lanskega julija postavljena merilna postaja, ki je zlasti za mesec december izmerila povečane emisije trdnih delcev - te so bile nekaj dni tudi nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi. Ob koncu kurilne sezone bodo rezultati meritev spet pregledani. Udeleženci_ke so mnenja, da je potrebno merilno napravo v Radvanju zadržati, hkrati pa je treba v Mariboru sprožiti aktivnost glede onesnaženosti zraka, kajti samo meritve, brez ustrezne podpore občine za izboljšanje kvalitete zraka, ne bodo prinesle prav ničesar. Med tem ko je v centru mesta ključni problem promet, zunaj centra k slabemu zraku pripomorejo predvsem individualna kurišča.

Predstavnici RK Radvanje sta v nadaljevanju orisali prizadevanja pri oskrbi socialno šibkih in pomoči potrebnih. Glavni problem so, ob premajhnem številu aktivistov, skupnostni prostori, ki jih v Radvanju nimamo. Udleženci_ke zbora so si edini, da je to v prihodnje prva prioriteta zbora. Preverili so še realizacijo projektov iz pilotnega projekta PP, podprli SČS Tabor v pozivu  pristojnim v zvezi z projektom obnove Rotovškega trga s knjižnico, SČS Nova vas za bolj življenjsko uporabo predpisov in SČS Pobrežje v zvezi z urejanjem prometnih problemov na območju bivše Svile. Naslednji zbor bo 21.3.2017.