Zbor SČS Magdalena,m 25.9.2014


V Magdaleni še naprej na temo solidarnosti

Na tokratnem zboru so udeleženci nanizali ideje in predloge kako bi organizirali in vzpostavili pogoje za zbiranje viška hrane. Podani so bili predlogi o lokaciji, materialih, obliki, informiranju ter seveda možnosti glede predpisov za vzpostavitev zbiralnice hrane. Razveseljiva je novica, da se bo prav kmalu, najkasneje pa do konca tega leta, uredil prehod za pešce v Žitni ulici pred Srednjo medicinsko šolo. Ugotovljeno je, da delovna akcija urejanja košarkaškega igrišča še ni vzbudila povečanja zanimanja krajanov za udeležbo na zborih SČS Magdalena in bo potrebno še več pozornosti in aktivnosti posvetiti obveščanju. Še vedno je precej pereča problematika odnosov med romsko skupnostjo in izvoljenim vodstvom Mestne četrti in udeleženec bo poskušal dogovorno urediti trenutni spor. Sproščeno in kreativno vzdušje je omogočilo, da so se udeleženci zavzeto vključevali v razpravo na temo »solidarnostna ekonomija«, ki nakazuje potenciale za izboljšanje kvalitete bivanja.

Nasledni zbor se ima zgodili v četrtek, 9. oktobra ob 18.00 v MISC Infopeka, Ob železnici 16