ČAS ZAHTEVA NOVE ORIENTACIJE!
(Srečko Kosovel)

Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora od 6. do 12. januarja 2014

Prebivalke in prebivalci Maribora! Dolga leta zaman čakamo, da bi oblast slišala in prepoznala potrebe ljudi ter jih uresničila. Na nas je, da se povežemo, organiziramo in sami najdemo pot iz te slepe ulice. V Iniciativi mestni zbor vas zato vabimo, da se nam pridružite na zborih prebivalcev samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, ki bodo potekali v tem tednu:

zbor prebivalcev SČS Radvanje bo v torek, 7. januarja ob 18.00, v MČ Radvanje, Lackova 43
  OSREDNJA TEMA:  Cene komunalnih storitev, Radvanje v proračunu Mestne občine Maribor 2014

zbor prebivalcev SČS Center in Ivan Cankar bo v sredo, 8. januarja ob 18.00, ZPM, Dom ustvarjalnosti mladih, Razlagova 16

* zbor prebivalcevSČS Studenci bo v četrtek, 9. januarja ob 17.00, CAAP, Valvasorjeva 42

* zbor prebivalcevSČS Nova vas bo v četrtek, 9. januarja ob 17.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  OSREDNJA TEMA: ENERGETIKA (Vabljeni predstavniki Energetike, upravniki zgradb, popisovalci in vzdrževalci delilnikov in
  merilnikov toplote, Mariborskega vodovoda)

 

Če mislite, da ste premajhni,
da bi lahko kaj spremenili,
poskusite zaspati s komarjem v sobi.

afriški pregovor