slika je simbolična

Javni Poziv upravi LIDL Slovenije

V Iniciativi mestni zbor smo zgrožene_i nad pritiski, ki jih v zadnjih tednih izvaja uprava LIDL Slovenije na njihove delavke_ce, ki se želijo sindikalno organizirati. Predvsem opozarjamo na LIDLovo ravnanje z ustanoviteljico sindikata LIDL, Tjašo Kozole, ki je tik pred prejemom odpovedi.

Poglejmo, v kakšnih razmerah delajo zaposlene_i v LIDLu. V poslovalnicah je prisotna visoka intenzivnost dela, ki zahteva veliko fizičnega napora. To na delavkah_cih pušča resne zdravstvene posledice. Ob tem je pomembno poudariti, da niso zaposlene_i za polni delovni čas, kar pomeni, da nimajo v celoti plačanih davkov in prispevkov. Na izmeno jih dela premalo, neurejen urnik pa jim onemogoča normalno organiziranje družinskega življenja in prostega časa.

V času epidemije SARS-CoV-2 podjetje LIDL Slovenija tudi ni poskrbelo za primerno in pravočasno zaščito delavk_c in jih je pustilo povsem brez zaščitne opreme, v poslovalnicah, ki se ne razkužujejo.

Vse zgoraj našteto jasno prikazuje razmere, v katerih delavke_ci delajo, ne kaže pa dodatnih psihičnih obremenitev in nenehnega strahu pred izgubo službe ob stalnem nadzoru in vodenju posebnih točkovnih evidenc za vsak spodrsljaj na delu. Delavkam lahko zato le čestitamo, da so se opogumile in odločile sindikalno organizirati.

V Iniciativi mestni zbor pozivamo upravo LIDL Slovenije, naj takoj preneha z izvajanjem pritiska na svoje delavke_ce, ki se želijo sindikalno organizirati, oziroma so že člani_ce sindikata! Hkrati pozivamo, da takoj ustavite postopek odpovedi ustanoviteljici sindikata, Tjaši Kozole!

PDF