Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 18. 1. 2018


Naša Mala tržnica

Premalo udeleženih na zboru je prebralo izhodišča za revitalizacijo Male tržnice pri OŠ Franc Rozman Stane, da bi lahko podali konkretno oceno, zato so sklenili, da si dajo čas do naslednjega zbora in zadevi posvetijo takšno mero pozornosti, ki pritiče trudu udeleženke, ki je izhodišča sestavila. H komentarjem bodo še enkrat pozvali tudi ostale, ki se zbora redkeje udeležijo.

Na urad za komunalo so naslovili pobudo za postavitev dodatnih košev za pasje kakce v bližini parkovnih področij po MČ Ivan Cankar. Udeleženi so se s pobudo torej strinjali, kljub temu  je bilo slišati tudi mnenje, da je odstranjevanje pasjih iztrebkov z javnih poti in površin, vstran od dometa otrok in ostalih, predvsem stvar osnovne kulture posameznika. Če te ni, tudi več košev ne bo pomagalo.

Ali bo pri gozdarjih več posluha za domnevno nevarna drevesa v parku, za katera je treba strokovno ugotoviti, kakšno stopnjo nevarnosti predstavljajo in potem ustrezno ukrepati, bo ugotovil udeleženec, ki se mu izgovorov občine za neukrepanje zaradi lastninskih ureditev ne ljubi več poslušati. Ker se pravkar izvaja redna sečnja v gozdovih v mestnem parku, bo navezal stike kar na licu mesta. Na licu mesta je prav zdaj moč opaziti še, v kakšnem stanju so mestna drevesa. V praznih krošnjah se sedaj bohoti edinole bela omela, tisti zajedavec, ki je v Mariboru ošibil precejšen del mestnega fonda. Drevesa bodo kmalu onemogla. Denarja za nova, pravijo, ni.