Zbor SČS Studenci


Obujena tema podaljška Ceste Proletarskih brigad

Na zboru v Studencih smo tokrat razpravljali o dopisu, ki je bil sprva naslovljen na podjetje Snaga. Slednji so nam sporočili, da se naj za reševanje pomanjkanja kant za smeti/pasje iztrebke obrnemo na mestno četrt. K dopisu smo poleg že opisanih lokaciji (sprehajalna pot pod Pekrsko gorco in Limbuška cesta) dodali še lokacije na Valvasorjevi cesti in Ruški cesti. Nato je predstavnik delovne skupine SSVUJD poročal, da bo naslednji teden, 24. marca, ob 13:00 potekala sodna razprava o tožbi Mb Vodovoda proti koordinatorju Rajku Kotniku. Udeleženci Studncev se bodo, skupaj z ostalimi občani iz samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, zbrali pred sodiščem in javno pokazali svojo podporo koordinatorju in delovni skupini, ki jih predstavlja. Devetega marca je na MČ Studenci potekal dogodek Javna razgrnitev dopolnjeneaga osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta, ki se je je udeležilo okoli 30 občanov in občank. Prav tako je skupina, ki se že nekaj časa ukvarja s Cesto proletarskih brigad, na mestno občino poslala kopije okoli 600 podpisov. O nadaljnjih akcijah bo poročano na prihajajočih zborih. Studenčani so tokrat predlagali tudi svojo temo za mestni zbor, ki bo potekal v mesecu maju. Udeleženci zbora želijo ponovno oživeti občutek za skupnost in skupno dobro, to pa lahko dosežejo s skupno razpravo in nadaljnjimi akcijami na ravni celotnega mesta Maribor. Naslednji zbor bo potekal v četrtek, 31. 3. 2016, ob 18.00 v prostorih MČ Studenci na Erjavčevi 43.