VABILO


Zbori SČKS od 9. do 13. novembra 2015

Urnik zborov:

  • Sreda, 11. 11.,  ob  18.00: SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63
  • Sreda, 11. 11.,  ob  18.00: SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Sreda, 11. 11.,  ob  18.15: SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43 
  • Četrtek, 12. 11., ob 18.00: SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • Četrtek, 12. 11., ob 18.00: SKS Pekre, Kulturni dom Pekre, Bezjakova 4

Namesto na Martinovanju se bodo v sredo krajani Tabora in Pobrežja zbrali na zborih samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS). Pobrežani so se na prejšnjem zboru  dogovorili, da bodo tokratni zbor zastavili bolj lahkotno in si pred zgradbo MČ pripravili kostanjev piknik ter se v sproščenem vzdušju lotili problemov, ki jih težijo in jih poskušajo rešiti. Na Taboru se bo zboru pridružil član upravnega odbora Železničarskega športnega društva in jim odgovarjal na vprašanja v zvezi s športnim igriščem ob Metelkovi, predvsem o načrtih novega najemnika za propadajoči objekt. Seznanili se bodo tudi z dogovorom s SČS Nova vas o skupnem  reševanju neznosnega hrupa, ki ga morajo prenašati stanovalci ob C. proletarskih brigad. Problem bo dokončno rešen šele z dokončanjem mariborskih obvoznih cest, za takojšnjo omilitev razmer pa bodo od pristojnih zahtevali preplastitev cestišča in  znižanje dovoljene hitrosti vožnje, za kar ustanavljajo skupno delovno skupino.
Petnajst minut kasneje se bodo na zboru zbrali prebivalci Studencev. Skupaj s svetom MČ in mestnim redarstvom se lotevajo nereda pri parkiranju vozil po pločnikih, z vztrajnim nadaljevanjem pritiska na odločevalce pa si obetajo, da se bodo rešili tudi tovornega prometa po zato neprimernih lokalnih cestah in parkiranja vozil z nevarnimi snovmi v spalnem naselju.
V Novi vasi so tokrat na zbor povabili odgovorne z Medobčinskega inšpektorata in redarstva, da skupaj dorečejo, kako se lotiti nepravilno parkiranih vozil na pločnikih in zelenicah ter neustrezne in poškodovane  prometne signalizacije.
V Pekrah so krajani so na dosedanjih zborih izpostavili veliko komunalnih problemov, slabo infrastrukturo, odmikajočo se izgradnjo vrtca, slabo informiranost, na zadnjem pa ugotovili, da je eden od večjih problemov predvsem ta, da se še vedno ne zavedajo dovolj, da če ne bodo stopili skupaj in se problemov lotili sami, jim bo še vnaprej ostalo le tarnanje brez rešitev. To pa velja tudi za vse ostale.