Najava


Zbori Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti med 16. in 20. marcem

V tem tednu bodo zbori samo organiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS):

  • Zbor SČS Radvanje v torek, 17. 3., ob 18.00 v prostorih  MČ na Lackovi 43,
  • Zbor SKS Pekre v sredo, 18. 3., ob 17.00 v Domu kulture Pekre na Bezjakovi 4,
  • Zbor SČS Center in Ivan Cankar v sredo, 18. 3., ob 18.00 v prostorih ZPM na Razlagovi 16,
  • Zbor  SČS Nova vas v četrtek,19. 3., ob 18.00 v dvorani MČ na Radvanjski 6.

Izjemoma tokrat zaradi zasedenosti dvorane v MČ ne bo zbora SČS Koroška vrata.

Končno je za razpravo pripravljen osnutek proračuna MOM za leto 2015, kar bo omogočilo udeležencem v zborov SČS in SKS, da preverijo, koliko so v njem upoštevani njihovi predlogi, ki so jih že maja lani posredovali Uradu za komunalo, promet in prostor (Urad za KPP) za proračunski leti 2015 in 2016. Poziv, ki je bil zborom poslan s tega urada, so krajani dobro sprejeli in se nanj tudi resno odzvali. Kako resno pa so s pozivom mislili na občini, bo pokazal osnutek proračuna. Kaj predvideva, zelo zanima krajane Peker, saj je bil problem dotrajane enote vrtca v kraju že nekaj krat  spregledan.

Seveda se bodo udeleženci na zborih ukvarjali tudi z drugimi aktualnimi temami. Predvsem s področja komunale, prometa in okolja je največ žuljev, ki jih skušajo rešiti. Dobrodošli so jim nekateri primeri dobre prakse. Takega bodo tokrat osvetlili v Novi vasi, kjer bo krajan predstavil uspešno znižanje stroškov daljinskega ogrevanja z znižanjem priključne moči v podpostaji njihovega bloka. V Radvanju  bodo predstavljeni odgovori, ki sta jih dobila predstavnika zbora ob obisku Urada za KPP, nadaljevali pa bodo tudi z načrtovanjem delovne akcije. Na akcijo čiščenja okolice Treh ribnikov se pripravljajo tudi v SČS Center in Ivan Cankar.