Zbor SČS Tabor, 10.9.2014


Povezovanje delovne skupine za promet za rešitev problematike ceste Proletarskih brigad

Na svojem prvem popočitniškem zboru so se v sredo zbrali tudi krajani samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor. Ponovno so odprli pereč problem ceste Proletarskih brigad, ki, zaradi nedokončane južne mestne obvoznice, preobremenjena in s hrupom ter smogom načenja zdravje in potrpljenje prebivalcev ob njej. Organizirali so se v delovno skupino, ki naj bi se povezala s SČS Nova vas in Radvanje, in se skupaj z njimi lotila problema. Druga skupina se bo posvetila ostalim prometnim in okoljskim zagatam, saj se je tudi večina ostalih odprtih tem dotikala predvsem prometa, prometne varnosti, ogroženosti pešcev in kolesarjev.

Zbora se je udeležil tudi eden od županskih kandidatov, ki pa mu udeleženci zbora niso dovolili, da uporabi vsebino zbora za promocijo na svoji spletni strani.

Naslednjič se na Taboru srečajo spet v sredo, 24. septembra ob 18.00 v MČ Tabor na Metelkovi.