Zbor SČS Pobrežje, 17. 1. 2018


Tokrat predvsem o nasilništvu v Mariboru 

 

Osrednja vsebina tokratnega zbora SČS Pobrežje so bila nasilniška dejanja, ki so se v zadnjih dveh mesecih zgodila v Mariboru. Po napadu neonacistov na uporabnika Kulturnega centra Pekarna v novembru 2017, zaradi česar so udeleženke_ci zbora pisno pozvale_i Policijsko upravo Maribor in državno tožilstvo k resnemu ukrepanju, se je v Mariboru tokrat zgodil še uboj in uničenje lokala. Da je v mestu premalo policistk_ov, je bilo prevladujoče mnenje. Tudi s strožjimi ukrepi bi bilo treba nastopiti proti tistim, ki rišejo nacistične in fašistične znake. SČS Pobrežje vztrajno nadaljuje s pritiskom na pristojne organe glede izvzema hitre ceste skozi Maribor iz vinjetnega sistema. Tokrat so obsežen dopis s fotografijami poslale_i tistim parlamentarnim poslankam_cem, ki prihajajo iz Maribora, z enim se dogovarjajo tudi za sestanek. Morda bo volilno leto prineslo spremembe na tem področju. V nadaljevanju je bila precej časa v obravnavi problematika neodzivnosti pristojnih organov tako na lokalni kakor tudi na nacionalni ravni, ki potrebe prebivalk_cev pogosto povsem ignorirajo. Ponovno so izpostavile_i tudi manko Odloka o javnem redu in miru v MOM, saj bi ta lahko urejal razmerja na področju razpadajočih stavb in zapuščenih zemljišč, ki so v zasebni lasti.