Zbor SČS Pobrežje, 28. 10. 2015


Nas na Pobrežju resnično bremeni le promet?

Na pobrežju so minulo sredo udeleženci zbora SČS Pobrežje najprej ugotavljali, ali so pristojni odgovorili na vprašanja in zahteve, ki so jim bile posredovane s strani zbora, ki je zasedal prejšnjikrat. Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z nevarnima pobreškima priključkoma na hitro cesto še ni odgovorilo, med tem ko s Snage sporočajo, da lokacije ekoloških otokov v četrti odreja sama mestna četrt, zatorej bo, preden se lahko število zabojnikov na Pobrežju poveča, treba počakati na informacije s strani lokalnega predstavnika ljudstva.

Udeleženci so v nadaljevanju prevetrili vse prometne problematike, s katerimi so se v preteklosti ukvarjali in z veseljem ugotovili, da jih je nekaj že rešenih, med njimi na primer sporen semafor pred vhodom na pokopališče, ki je ljudem na invalidskih vozičkih onemogočal normalno gibanje po pločniku, pa odprava prepovedi zavijanja levo na Puchovo iz trgovine Eurospin. Obveljalo je skupno mnenje, da se reševanje nerešenih prometnih tegob nadaljujenekatere med njimi bo delegat predočil Mestni delovni skupini za promet — kljub vsemu pa se bo potrebno ukvarjati tudi z drugimi vsebinami, pravijo. A ker se na tem zboru večinoma pogovarjajo le o prometu se sprašujejo, ali drugih problemov dejansko ni?

Za naslednji zbor, ki se ima zgoditi točno na Martinovo, udeleženci in moderatorji razmišljajo, da bi pripravili nekaj posebnega in vabijo vse sokrajane, da se pustijo zapeljati svoji radovednosti in se jim pridružijo.