Zbor SČS Studenci, 28. 4. 2016


EKOLOŠKI OTOKI NISO TRAJNOSTNA REŠITEV

Studenčani so izbrali naslednje teme za mestni zbor: kako ljudi motivirati k večji udeležbi na samoorganiziranih zborih, delo mestnega redarstva, namestitev UGM na Trg Leona Štuklja. Na zboru je bil še posebej izpostavljen problem ekoloških otokov. Snaga bi morala kesone bolj pogosto prazniti.Ti so pogosto prepolni, zato ljudje odpadke puščajo ob kesonih, ki jih nato raznaša veter. Problematična sta zlasti papir in plastika. Odpadki (med katerimi je tudi zavržena hrana) pa privabljajo tudi živali. Meni, da kesoni na štirikolesnikih niso trajnostna okoljska rešitev, zato si želi, da bi razpravljaji o tem tudi na drugih zborih.
Iz dopisa, ki so ga poslali na Slovenske železnice – infrastruktura, lahko razberemo, da se niso razumeli. Razumeli so, da v njem govorijo o nadvozu nad železniško progo, za katerega nimajo pristojnosti. Studenčani pa so imeli v mislih nevaren prehod čez tračnice, ki bi moral biti ustrezno zavarovan. Udeleženec bo poslikal nevaren prehod, nato pa bodo Slovenskim železnicam dopis s fotografijami vred poslali še enkrat. Strinjali so se tudi s pobudo o neodtujljivi pravici do vode, ki bi bila zapisana v ustavo. Gospod Fanin je poročal tudi o pretekli proslavi, kjer je prejel priznanje za dobro sodelovanje z mestno četrtjo.
9. maja bo potekala tudi uradna seja sveta, na katero bodo povabili čim več poslancev iz Maribora. Na njej bodo govorili o podaljšku Ceste proletarskih brigad, problematiki Limbuške ceste in ostalih problemih, tudi gudronskih jamah, ki se nahajajo na robu Studencev proti Limbušu. Gudron (katran) je naftni derivat, ki je dovolj trd, zato ne pronica v zemljo. Takšna območja bi morala država sanirati. Upajo, da jih bodo poslanci poslušali in nato kaj sprožili v državnemu zboru. 12. maja ob pol desetih pa bodo odšli na sodišče podpret tudi Rajka Kotnika.