Zbor SČS Pobrežje, 30. 3. 2016


Vprašanja in odgovori

Urad za komunalo, promet in prostor je na pisanje delovne skupine za promet zbora SČS Pobrežje podal konkretne in izčrpne odgovore ter poglede na izpostavljene nevarne ali sporne prometne situacije na Pobrežju – takšne, na podlagi katerih je moč vsaj oblikovati nadaljnjo razpravo in se na podana mnenja tudi odzvati. Delovna skupina bo to tudi storila, še prej pa si bomo na zboru SČS Pobrežje s predsednikom sveta MČ podrobneje pogledali naloge, ki so si jih zadali v mestni četrti, da bi k reševanju le teh pristopili usklajeno in ne morebiti vsak na svoja vrata.
Med tem, ko smo se na kratko zgroženi obregnili ob spremembo zakona o varovanju okolja, s katerimi se vnovič nižajo zahteve, ki jih morajo z vidika ohranjanja okolja spoštovati podjetja, pa smo se na zboru odločili povprašati tudi medobčinski stanovanjski sklad, kako kot etažni lastniki v marsikaterem stanovanjskem bloku sodelujejo pri skupnih odločitvah stanovalcev – če to sploh počnejo. Kot del občinske strukture, ki razpolaga s strokovnim znanjem strokovnih služb bi namreč povsem normalno, kot etažni lastniki, lahko tukaj in zdaj delno omilili večkrat zelo škodljive posege na funkcionalnih zemljiščih – tukaj se dotikamo predvsem dreves – ki predvsem na desnem bregu Drave predstavljajo ključno bazo prečiščevanja zraka za vse nas.

Naslednjič se srečamo v sredo, 13. aprila ob 18.00 v MČ Pobrežje.