Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 14. 9. 2017


Na novo o starem

Na tokratnem zboru SČS CIC je beseda tekla o problemu mestnega parka ter Treh ribnikov in Koroške ceste, člani mestnih delovnih skupin pa so poročali o dogajanju v njih.

Problem Treh ribnikov še naprej ostaja nerazrešen. Zaradi tega so začeli občani zbirati podpise. Eden od njih se je na občini sestal tudi z uradniki V. Eisenhutom in U. Kosijem ter podžupanom Z. Luketičem, ki so povedali, da denarja za sanacijo tretjega ribnika in razsvetljave ponovno ni. Obstaja možnost za pridobitev republiških sredstev, ki bi bila sicer namenjena za ureditev glavne promenade v parku, vendar bi jih lahko delno porabili tudi za razsvetljavo ob ribnikih. Ampak ta rešitev bi bila ponovno zgolj začasna. Če se ne bo nič premaknilo, bodo občani nadaljevali s svojo peticijo - obvestili bodo medije itd.

Čez poletje se je sestala tudi MDS za drevesa, ki je zelo aktivna - občani bodo z njenim delovanjem lahko videli, da v mestu vendarle obstaja nekdo, ki se bori za stanje zelenih površin v mestu.

Julija se je prav tako sestal SSVUJD, kjer so razpravljali o količinah pitne vode v Mariboru. Pred prihodom magne je Mariborski vodovod pozival občane k varčevanju z vodo, nato pa povedali, da kar se Magne tiče, je vode tudi za industrijsko rabo dovolj - dve nasprotujoči si izjavi. SSVUJD je nato ugotovil, da lakirnica v Hočah ne bo drastično posegala v preskrbo s pitno vodo, saj naj bi se v obratu vodo recikliralo in jo uporabljalo znova. Ugotovili so še, da je bil novi direktor Nigrada v  to funkcijo imenovan na nesklepčni seji, in da je bil dotedanji direktor v resnici še vedno direktor. Novo imenovani direktor je zato postal vršilec dolžnosti, čeprav je bil imenovan nezakonito, v prihodnjih mesecih pa naj bi pripravili nov razpis za to mesto.

Še naprej obstaja odprta problematika Koroške ceste, na elboratih za ureditev katere pa se je na občini - v predalu, v katerem ležijo -  nabralo že veliko prahu. Sedaj naj bi se, kot kaže, lotili urejanja Lenta. Udeležence zato skrbi, da bodo Lent zaprli za promet in se bo promet na Koroški še dodatno povečal.