Zbor SČS Studenci, 28. 10. 2015


V Studencih v boju za ceste, ki služijo občanom

Studenci so bili že od začetka zbor, ki se je največ ukvarjal s prometno ureditvijo, kajti le ta Studenčanom izredno slabo služi. Problematika obsega to, da gre težki tovorni promet skozi spalno naselje po lokalni cesti, ki je vrh tega še črna gradnja, pa še, da priklopniki, naloženi z nevarnimi kemikalijami, nočijo kar pred dvorišči stanovanjskih hiš, da o več kot 20 let obljubljanih a nikoli izvedenih odsekov cest, ki bi razbremenile najbolj prometne dele naselja sploh ne govorimo.

Poleg vsega tega so se udeleženci lotili tudi problema parkiranja na pločnikih glavnih prometnic. Ti so tako zaparkirani, da je pešcu nemogoče hoditi po njih in so primorani hoditi po cestišču. Da bi se omejilo to nelegalno parkiranje je zbor SČS Studenci stopil skupaj z MČ Studenci in pozval Medobčinsko redarstvo naj dosledno kaznuje kršitelje.

V srednjem roku se udeleženci nadejajo spremembe navad voznikov. Prav tako se je odprla tema o adaptaciji zgradbe MČ Studenci na Erjavčevi ulici. MČ Studenci namreč nameravajo zgradbo adaptirati in jo povečati, vse svoje aktivnosti pa potem preseliti v to zgradbo. Zbor bo spremljal dogodke glede predvidene adaptacije in se do projekta opredelil, ko bo znanih več specifičnih informacij.