Zbor SKS Pekre, 17. 6. 2015


»Krajevna skupnost je povabila predstavnike z občine,
da dopovedo butljem v Pekrah, da ni denarja in,

da se ne da nič narediti«

Tako so udeleženci zbora samo organizirane krajevne skupnosti (SKS) Pekre opisali občutke o sestanku, ki ga je KS Pekre organizirala s krajani in predstavniki Urada za komunalo, promet in prostor MO Maribor. Zaradi obilice komunalnih težav, ki se že leta ne rešujejo, so udeleženci na enem od zborov dali pobudo, da se srečajo z uradniki in v neposrednem pogovoru izvedo, kakšni so načrti za rešitev komunalnih problemov v Pekrah. Sestanek je sklicala KS, da se zberejo v čim večjem številu, so se potrudili udeleženci zbora z raznašanjem letakov. In izid sestanka: splošno ogorčenje. Podcenjevanje krajanov je bilo očitno. Gostje se jim niso niti predstavili. Se je pa po odgovorih dalo razbrati, da so bili poslani na sestanek ljudje brez pristojnosti in brez pravih informacij. Predstavniki KS so, namesto da bi vodili pogovor, nastopali kot advokati občinskim strukturam. Vse skupaj je bilo podobno vaškemu sejmu, le da je bilo zraven še veliko arogance. »Tako se do krajanov Peker ne morejo obnašati. To je norčevanje iz ljudi. Pekrčani smo se s prsmi postavili pred tanke in se bomo spet postavili po robu, če bo treba«,« Zastavil bom vse napore, da bom dokazal tako Svetu KS kot uradnikom, da se do nas ne morejo tako obnašati«, so le nekatere od izjav nezadovoljnih udeležencev. Pomembna pa je bila ugotovitev zbora, da je v sodelovanju SKS in Svetom KS nastala razpoka, ki ji ne vedo vzroka. Začetek delovanja SKS Pekre je bil spodbuden. Zborov so se udeleževali tudi predstavniki sveta KS. Kdaj in predvsem zakaj tega sodelovanja ni več, niso imeli odgovora. Zavedajo se, da lahko le skupno delovanje prinese rezultate in aktivni krajani so lahko le v pomoč legalnim organom pri reševanju težav. Vzroke za razhod je treba poiskati, zato so dali pobudo za sestanek s Svetom KS, kjer bi stvari razčistili.