Zbor SČS Studenci, 11.6.2014


Pričeli z zbiranjem podpisov podpore pobudi Stopimo skupaj –
ZA realizacijo projekta podaljška Ceste Proletarskih brigad

V sredo, 11. junija se je na Srednji prometni šoli odvil 23. zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci. Tokrat se je na dnevnem redu znašla samo ena točka: prometna problematika na Studencih, natančneje, obljubljen in do danes neuresničen projekt podaljška Ceste Proletarskih brigad.

V okviru projekta, ki ga država predvideva skoraj že poldrugo desetletje, gre za izgradnjo 1.701 m obvozne ceste, od krožišča pri nakupovalnem središču Qlandia, mimo RTV centra Maribor in Pekrske gorce do Limbuške ceste pri odcepu Ceste Graške gore za Pekre. Ta obvozna cesta, ki je bila v letu 2007 vključena v razvojne načrte RS, bi hkrati razbremenila še od prometa preobremenjeno Radvanje, Pekre in deloma tudi Limbuš.

Ocenjuje se, da zaradi tega, še dandanes nerazrešenega prometnega problema, trpi okoli 6.000 ljudi. Gre za degradacijo bivalnega prostora, povzroča se materialna škoda (tranzitni promet poteka po manjših cestah, ki so namenjene manjšemu prometu,  hiše se tresejo, vidne so razpoke itd.), zaradi velikega hrupa in izpušnih plinov je na udaru tudi zdravje, da ostalih škod ne naštevamo.

Zbrani so se strinjali, da je potrebno pritisniti na pristojne, ki bi jim moralo biti še kako mar za življenjske razmere 6.000 ljudi, zato so prisotni na zboru že oddali s podpisom svojo podporo pobudi, katere kratko besedilo je:

Stopimo skupaj – ZA REALIZACIJO PROJEKTA PODALJŠKA CESTE PROLETARSKIH BRIGAD DO LIMBUŠKE CESTE

Studenčani, Radvanjčani, Pekrčani in Limbušani, stopimo skupaj, da z izgradnjo podaljška Ceste proletarskih brigad do Limbuške ceste bistveno izboljšamo prometne in bivalne razmere na tem področju. To se nam obljublja že drugo desetletje, a pripravljenosti in odločnosti za realizacijo tega projekta je vedno manj.
Zgoraj omenjeni krajani odločno zahtevamo, da se ta projekt udejanji in to dokončno. Z naše strani na novo postavljen kot zadnji rok je leto 2015inza to zahtevo dajem svoj podpis.

Nekatri udeleženci so se že tudi na licu mesta odločili, da bodo pomagali pri zbiranju podpisov.

Naslednji se bo spet zgodil v četrtek, 26.6.2014 ob 18.00, ko bomo Studenčani oblikovali prioritetno listo projektov s področja komunalne ureditve, za katere se bomo strinjali, da naj se uvrstijo v proračun MOM za 2015 in 2016.