PARTICIPATORNI PRORAČUN:
"Andrej, poženi, mi smo pripravjleni!"

V imenu Skupine Odločaj o mestu smo včeraj, 26. februarja, županu Andreju Fištravcu predali zbrane podpise v podporo uvedbi participatornega proračuna v Mestni občini Maribor. Ti podpisi podpore izkazujejo javni interes za uvedbo participatornega proračuna v Mariboru.

Župan Mestne občine Maribor (MOM) dr. Andrej Fištravec ter številne mestne svetnice in svetniki ter Odbor za lokalno samoupravo so že javno izrekli podporo uvedbi participatornega proračuna, ocenjujemo, da ima predlog zadostno podporo in je čas, da storimo naslednji korak, preidemo od besed k dejanjem.

Županu smo tako predlagali, da se še v letošnjem letu izvede pilotni projekt participatornega proračuna v eni izmed mestnih četrti. V ta namen je treba ustanoviti delovno skupino, ki jo bodo sestavljali predstavniki MOM in civilne družbe, da bo pripravila izvedbeni načrt. Izvedba pilotnega projekta se vključi v proračun za leto 2015, je naš predlog občini, ter da se mestni svet zaveže, da bo tako izraženo voljo občank in občanov Maribora upošteval v proračunu za leto 2016. Le-tako bo občinska uprava lahko izbrane projekte uresničila.

Odzivi:

- STA | 26.2.2015 | ase/moz >> Mariborskemu županu predali 4000 podpisov za uvedbo participatornega proračuna

- www.vecer.com | 27.2.2015 | povzeto po STA >> Fištravcu 4000 podpisov za uvedbo participatornega proračuna

- www.vecer.com | 27.2.2015 | Jasmina Cehnar >> Župan le odprl vrata

- TV Maribor | 26.2.2015 | Jasmina Gregorec >> OBČINA PODPIRA PARTICIPATORNI PRORAČUN