Objavljeno: 10.12 2018
 
   
Podroben načrt je bil izdelan za območje pod Pohorjem, a je še vedno vezan na univerzijado, ki je ne bo. Udeleženci zato pričakujejo, da bo prišlo do številnih pobud za spremembe prostorskih aktov.
 
Objavljeno: 27.10 2013
 
   
Udeleženci zbora so željo po splošni zdravstveni ambulanti v Radvanju nadgradijo s pripravljenostjo, da pomagajo pri iskanju ustreznih prostorov zanjo.
 
Objavljeno: 20.02 2014
 
   
Radvanjčani z zadovoljstvom ugotovili, da bo prva večja zmaga otvoritev splošne zdravstvene ambulante v centru Radvanja.
 
Objavljeno: 23.12 2013
 
   
Na osmem zboru prebivalcev SČS Radvanje sta bili udarni temi turizem pod Pohorjem in proračun MOM 2014 in Radvanje.
 
Objavljeno: 8.02 2014
 
   
Še vedno čakamo na župana, da določi termin srečanja z našo delegacijo. Na tem srečanju bomo odprli celotno fronto radvanjskih problemov.
 
Objavljeno: 27.02 2014
 
   
Na dvanajstem zboru prebivalcev SČS Radvanje sta bili udarni temi OŠ Ludvika Pliberška ter Degradirana in zapuščena zemljišča Radvanja.
 
Objavljeno: 3.03 2014
 
   
 
Objavljeno: 14.03 2014
 
   
Da bi lahko otroci do šole le prišli, morajo pred krožiščem prečkati zdaj že zelo prometno Lackovo. Povečana nevarnost je pripeljala tako daleč, da imajo otroci zagotovljen avtobusni prevoz do šole.
 
Objavljeno: 2.04 2014
 
   
Na zboru SČS Radvanje, ki se je zgodil v torek, 25. 3. 2014, so prebivalke in prebivalci Radvanja zahtevali odgovore.
 
Objavljeno: 17.04 2014
 
   
Na petnajstem zboru prebivalcev SČS Radvanje smo največ časa posvetili pregledu realizacije sklepov s prejšnih zborov.
 
Objavljeno: 21.04 2014
 
   
Preverjali smo, kako lahko kolesarimo po radvanjskih glavnih prometnicah: Pohorski, Lackovi in Streliški.
 
Objavljeno: 9.05 2014
 
   
Na torkovem zboru se je še enkrat pokazal aktivni duh tukaj živečih Mariborčanov. Predlog za uvedbo participatornega proračuna so sprejeli kot nekaj nujnega že na prejšnjem zboru, tokrat pa so se odločili aktivno pristopiti k promociji in zbiranju podpisov pobpore.
 
Objavljeno: 28.04 2014
 
   
Na zboru pa je bil podrobno predstavljen PARTICIPATORNI PRORAČUN, ki bi uvedel način soodločanja meščanov o uporabi investicijskega dela proračuna občine Maribor v višini okrog 20 milijonov EUR.
 
Objavljeno: 26.05 2014
 
   
Odločili smo, da na naslednji zbor povabimo tiste člane mestnega sveta Maribor, ki so naši krajani in jih povprašamo, kako zastopajo naše interese v mestu.
 
Objavljeno: 6.06 2014
 
   
Nihče od vabljenih mestnih svetnikov, ki prebivajo v Radvanju, svoje odsotnosti ni niti opravičil.
 
Objavljeno: 3.09 2014
 
   
Zbor SČS Radvanje je po poletnem predahu pregledal teme, ki so bile obravnavane v prejšnjem obdobju.
 
Objavljeno: 18.09 2014
 
   
Po Pohorski ulici vsako leto ob nalivih na plano pridre meteorska voda, ki pa s sabo nosi še odurno in smrdljivo nesnago. Odplake drejo dobesedno mimo vhodov hiš, poplavljajo dvorišča in vrtove.
 
Objavljeno: 3.10 2014
 
   
Nevzdržno je, da se z novo oblastjo menjajo ekipe strokovnjakov in načrti. To miselnost bi morali sprejeti predvsem prebivalci mesta in izvršiti pritisk na politike.
 
Objavljeno: 17.10 2014
 
   
Tretji zbor SČS Radvanje v drugem letu delovanja je razpravljal o poročilih delovnih skupin za promet in kanalizacijo.
 
Objavljeno: 2.11 2014
 
   
Zaradi odsotnosti ravnateljicae osnovne šole in vodje občinskega urada za izobraževanje tokrat nismo izvedeli nič drugega, kot da poteka vse po načrtih.
 
Objavljeno: 12.11 2014
 
   
Občina prelaga vsa vzdrževalna in investicijska dela v Športnem centru Radvanje na društvo, tudi tista, ki se tičejo javnih površin.
 
Objavljeno: 1.12 2014
 
   
Radvanjčani so tokrat pozornost namenili misteriju parkirišča na Lackovi, prihodnosti Radvanjskega trga, nevarnosti, ki jo na Begovi ulici povzročajo nevzdrževana drevesa ter o Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
 
Objavljeno: 14.12 2014
 
   
Udarno točko zbora, daljnovodni steber na dvorišču OŠ Ludvika Pliberška, smo prestavili na enega naslednjih zborov. Vsi vabljeni in - vodja urada za izobraževanje, ravnateljica šole, predsednica sveta šole in predsednica sveta staršev - so se namreč opravičili.
 
Objavljeno: 11.01 2015
 
   
Najpomembnejši dolgoročni dogovor pa je poziv vsem Radvanjčanom, da povedo kako oni vidijo Radvanje in kakšni so njihovi predlogi za lepšo podobo kraja.
 
Objavljeno: 24.01 2015
 
   
V Radvanju si še naprej prizadevajo za lepše okolje v njihovi četrti. V ta namen bodo pozvali redarsko službo, da ukrepa v primerih parkiranja na pločnikih in zelenicah pod Vzpenjačo.
 
Objavljeno: 9.02 2015
 
   
Kljub slabemu vremenu je bilo vzdušje na zboru prijetno in razprava konstruktivna. Pridružila sta se nam tudi gosta iz občine Hoče, ki sta iskala izkušnje pri samoorganiziranju, ki jih želita vnesti tudi v svoje okolje.
 
Objavljeno: 22.02 2015
 
   
Matevž Slokan, S project, je osipnike iz srednje šole prekvalificiral v kuharje in kuhajo v menzi v steklarne Rogaška.
 
Objavljeno: 5.03 2015
 
   
Mariborski turistični center pod Pohorjem se s svojim izgledom ne more pohvaliti, stanje se celo slabša, so ugotavljali krajani. Z neke vrste hišnikom, ki bi skrbel za čistočo in drobna popravila, hkrati pa opozarjal in osveščal, bi se podoba Radvanja lahko izboljšala.
 
Objavljeno: 18.03 2015
 
   
Udeležence zbora SČS Radvanje je zmotilo dejstvo, da bo njihova mestna četrt po predlogu mestnega proračuna razpolagala le z dobrimi devetimi tisočaki evrov, ko pa že s turističnimi taksami v prispevajo v proračun krepko več.
 
Objavljeno: 4.04 2015
 
   
Udeleženci so z veseljem ugotovili, da se podobno dogaja z Lackovo cesto (asfaltiranje in urejanje pločnika) in da Nigradovi možje pridno krtačijo lokalna cestišča.
 
Objavljeno: 17.04 2015
 
   
Na tokratnem zboru SČS Radvanje so udeleženci naredili načrt za kar tri delovne akcije, ki so namenjene ne samo lepšanju te mestne četrti, temveč posledično tudi bolj kakovostnemu bivanju njenih prebivalk in prebivalcev.
 
Objavljeno: 20.05 2015
 
   
Veliko »front« imajo odprtih udeleženci zbora SČS Radvanje in se jih tudi aktivno lotevajo.
 
Objavljeno: 10.05 2015
 
   
Udeleženci SČS Radvanje so tokratni zbor odprli s pregledom aktivnosti olepšanja četrti. Z veseljem so ugotavljali, da aktivnosti planirajo po načrtu in se že kažejo rezultati.
 
Objavljeno: 5.06 2015
 
   
Poleg že ustaljenih tem, kot so priprave na Akcijo ekološki otoki, prometne zagate Radvanja in participatorni proračun, smo tokrat imeli v gosteh našega krajana, Andreja Guliča, zgodovinarja in turističnega vodiča.
 
Objavljeno: 21.06 2015
 
   
V Radvanju se je včeraj z zaključno prireditvijo na Radvanjskem trgu sklenila dvomesečna akcija prenove ekoloških otokov v tej mestni četrti.
 
Objavljeno: 11.09 2015
 
   
V ospredju zbora je bil projekt participatornega proračuna, ki se bo izvajal v MČ Radvanje.
 
Objavljeno: 27.09 2015
 
   
Tokratni zbor je kot osredno temo obravnaval ravnokar začet projekt participatornega proračuna, skozi katerega bodo krajani lahko soodločali pri izbiri prioritetnih investicij v kraj v vrednosti 100.000 €.
 
Objavljeno: 12.10 2015
 
   
Glavna tema s katero so se kljub kislemu vremenu spoprijeli udeleženci zbora SČS Radvanje, je bilo slabo delovanje četrtnega sveta MČ Radvanje.
 
Objavljeno: 23.10 2015
 
   
Udeleženci so se zbrali uro pred začetkom zbora in se odpravili v gozd nad Radvanjem, kjer so obiskali grobnico zadnjega radvanjskega plemiča iz medvojnega obdobja.
 
Objavljeno: 6.11 2015
 
   
Zbor SČS Radvanje je tokrat potekal akcijsko naravnano. Najprej se je obravnaval potek participatornega proračuna. Ugotovilo se je, da so krajani podali skoraj 80 predlogov, ki jih sedaj občinske strokovne službe obravnavajo.
 
Objavljeno: 22.11 2015
 
   
Radvanje orje ledino soodločevalnega razporejanja občinskega denarja na slovenskih tleh, v nedeljo bodo namreč na glasovanju odločali o projektih, ki se bodo izvedli s sredstvi participatornega proračuna.
 
Objavljeno: 13.12 2015
 
   
Radvanjčane je razveselilo dejstvo, da so skoraj vsi izmed 14 izglasovanih projektov v participatornem proračunu skupnostne narave in ne partikularni interesi.
 
Objavljeno: 18.01 2016
 
   
Ena izmed smeri delovanja bo turizem, kjer se je ustanovila delovna skupina, ki bo trajno delovala z namenom izboljšanje tozadevne situacije preko povezovanja ponudnikov, prebivalcev in Zavoda za turizem Maribor - Pohorje.
 
Objavljeno: 12.02 2016
 
   
Zbor SČS Radvanje je tokrat gostil Simono Trčak iz organizacije Urbani eko vrt.
 
Objavljeno: 29.02 2016
 
   
Pretežni del tokratnega zbora je bil namenjen urbanističnemu planiranju in krajinski arhitekturi. Da bi bil pogovor strokovno čimbolj podprt so zboristi povabili gosta, znanega krajinskega arhitekta Nika Stareta.
 
Objavljeno: 14.03 2016
 
   
V kolikor do naslednjega sestanka ne bo na voljo konkretnih informacij glede PP, izvedejo akcijo, s katero opozorijo na požrte obljube župana.
 
Objavljeno: 22.04 2016
 
   
Na minulem zboru SČS Radvanje so sklenili, da se bodo vztrajno in z vsemi močmi borili, da bodo vsi izglasovani projekti v okviru participatornega proračuna našli svojo postavko v občinskem proračunu za leto 2016.
 
Objavljeno: 24.05 2016
 
   
Tudi sami so nezadovoljni z delom Medobčinskega mestnega redarstva, zato bodo s svojim predstavnikom v mestni delovni skupini za promet poskušali vplivati na bolj kakovostno in transparentno delovanje tega organa, kot si je za cilj zastavil mestni zbor.
 
Objavljeno: 10.07 2016
 
   
Izbrane projekte participatornega proračuna mora Mestna občina Maribor sedaj izvesti, kar so se udeleženci in udeleženke zbora odločili vestno spremljati.
 
Objavljeno: 8.09 2016
 
   
Natančno so pregledali doslej izvedene aktivnosti na 14 izbranih projektih, ter si zadali naloge v zvezi z njimi.