Objavljeno: 6.06 2014
 
   
Na prvem zboru SČS Tabor se je zbralo okoli 60 ljudi. Zbor je bil namenjen predvsem medsebojnemu spoznavanju, kot tudi spoznavanju problematike prebivalcev mestne četrti Tabor.
 
Objavljeno: 16.06 2014
 
   
Težave s katerimi se soočajo na Taboru, so podobne težavam drugih mestnih četrti: prometna ureditev, neurejene ceste, cene komunalnih storitev, okolje ipd.
 
Objavljeno: 3.07 2014
 
   
Na tretjem in pred poletnim premorom zadnjem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor, ki je potekal v četrtek, 26. junija, so krajani nadaljevali z aktivnostmi ter prizadevanji, ki so si jih zadali na prejšnjih zborih.
 
Objavljeno: 12.09 2014
 
   
Cesta Proletarskih brigad, preobremenjena zaradi nedokončane južne mestne obvoznice, s hrupom ter smogom načenja zdravje in potrpljenje prebivalcev ob njej.
 
Objavljeno: 28.09 2014
 
   
Na petem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor so krajani največ časa namenili problematiki prometa, okolja in komunale.
 
Objavljeno: 13.10 2014
 
   
Na minulem zboru SČS Tabor so se udeleženci odločili, da bodo odprli širšo razpravo o Cesti Proletarskih brigad.
 
Objavljeno: 27.10 2014
 
   
Zaenkrat ni aktivnega udeleženca, ki bi bil pripravljen sodelovati pri delovni skupini na ravni vsega mesta.
 
Objavljeno: 18.11 2014
 
   
 
Objavljeno: 1.12 2014
 
   
Zima bo zdaj zdaj tukaj in v Mariboru se spet odpira vprašanje ogrevanja v večstanovanjskih zgradbah.
 
Objavljeno: 14.12 2014
 
   
Ker so mestni drevoredi v tako slabem stanju in ker so po komunalnih prioritetah na repu, se je delovna skupina odločila Mestnemu svetu podati predlog, v katerem bi za drevesa opredelili specifično proračunsko postavko
 
Objavljeno: 16.01 2015
 
   
Delovna skupina, ki se ukvarja z manjkajočimi drevesi v Taboru in Magdaleni, bo svoje delovanje razširila še na Studence.
 
Objavljeno: 1.03 2015
 
   
Na zboru je padla odločitev, da bodo organizirali prostovoljsko delovno akcijo, ki bo očistila Betnavski gozd in ga znova napravila varnega za sprehajalce in rekreacijo.
 
Objavljeno: 5.03 2015
 
   
V Betnavskem gozdu sicer že nekaj dni ekipa delavcev v sklopu Foruma za socialno podjetništvo odstranjuje posledice lanskega žleda. Po pripovedi člana te ekipe, je dela za približno dva meseca, tako da bodo lahko ob delovni akciji združili moči.
 
Objavljeno: 27.03 2015
 
   
Redna sprehajalka po Betnavskem gozdu je opozorila na manjkajoče klopi in predlagala, da odstranjena debla uporabimo za izdelavo le teh. Pridružila se je delovni skupini, kjer bodo predlog konkretizirali.
 
Objavljeno: 11.04 2015
 
   
Zbor SČS Tabor bo pozval k akciji tudi tabornike in člane naravovarstvenih organizacij, prepričani pa so, da se jim bodo pridružili tudi ljudje, ki jim Betnavski gozd pomeni priljubljeno rekreativno okolje.
 
Objavljeno: 16.05 2015
 
   
V sredo, 13. maja 2015 smo udeleženci taborskega zbora dobro vedeli, da so sonce in vrt pripomogli ne le k spomladanski utrujenosti, temveč tudi k nizki udeležbi zborovanja, ne pa k majhnemu številu sklepov.
 
Objavljeno: 1.06 2015
 
   
Čeprav je bilo na zboru razmeroma malo udeležencev, je le-ta potekal v dobrem, sproščenem in ustvarjalnem vzdušju.
 
Objavljeno: 28.12 2015
 
   
Tako bodo dobili možnost, da sami predlagajo, kaj naj se v njihovi četrti uredi.
 
Objavljeno: 11.06 2015
 
   
Na zboru so spregovorili tudi o kolesarjih in motoristih, ki ne upoštevajo porometnih predpisov in vozijo po pločnikih. Udeleženci so ugotovili, da se marsikateri kolesar vozi po pločniku, saj se na cesti ne počuti varnega.
 
Objavljeno: 12.09 2015
 
   
Na prvem jesenskem zboru SČS Tabor so udeleženci sooblikovali precej dolg dnevni red, kar samo kaže na dejstvo, koliko je stvari v lokalni skupnosti, za katere krajani menijo, da bi jih bi bilo treba urediti ali spremeniti.
 
Objavljeno: 18.10 2015
 
   
Ker po enem letu ni napredka v boju za sistematično ohranjanje dreves v mestu, bodo v delovni skupini za drevesa poskušali prevzeti dobro prakso in izkušnje iz Ljubljane.
 
Objavljeno: 30.10 2015
 
   
»Tovornjakom je na avtocesti omejena hitrost na 80 kilometrov na uro, po Cesti proletarskih brigad, skozi spalno naselje, pa lahko divjajo s 70 kilometri. Tu ni nobene logike.«
 
Objavljeno: 14.11 2015
 
   
Čeprav je zbor sovpadel z Martinovanjem, največjim praznikom v mestu, so se ga udeležili skoraj vsi redni obiskovalci. Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor slovi po prijetnem in sproščenem vzdušju in tokrat ni bilo nič drugače.
 
Objavljeno: 27.11 2015
 
   
Prepričali so se, da obstaja vizija, kako te sedaj propadajoče športne površine spremenit v športni park, katerega bodo vsi z veseljem ponovno radi obiskovali.
 
Objavljeno: 13.12 2015
 
   
Nihče od pristijnih ni znal dati odgovora, kaj bo prinesel nepremičninski zakon in kakšne dodatne obveznosti si bodo s prenosom lastništva nikoli prepisanih funkcionalnih zemljišč nakopali lastniki stanovanj.
 
Objavljeno: 16.01 2016
 
   
Informacija, da svet mestne četrti ne more premagati nesklepčnosti jih ni razveselila, še posebej v trenutku, ko bi se morali odzvati na vabilo mariborske občine, da letos pristopijo k izvedbi participatornega proračuna.
 
Objavljeno: 31.01 2016
 
   
Na Taboru so se minulo sredo sosedje seznanili, kako se odvija delo Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), kaj vse zajema predlog načrta komunalnih investicij na Taboru za letošnje leto in ali ta vsebuje Koseskega ulico.
 
Objavljeno: 14.02 2016
 
   
Minuli zbor SČS Tabor je obravnaval tri osnovne teme: aktivnosti Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin – SSVUJD, priprave na akcijo Pogrešano drevo ter nadaljevanje pritiska okoli preplastitve Ceste proletarskih brigad.
 
Objavljeno: 26.02 2016
 
   
Eden izmed sklopov, s katerim se bo MDS za promet resno spopadla, so številni projekti, ki so v različnih fazah izdelave - na papirju - uresničitve pa ni.
 
Objavljeno: 28.03 2016
 
   
Tokrat smo uspeli na Taboru s plakati na zbor privabiti več novih sosedov. Nabor problematik je bil zato tokrat precej daljši, kot običajno.
 
Objavljeno: 14.05 2016
 
   
O neprimernem odnosu posameznikov do psov, še vedno nevzdržnem hrupu s ceste Proletarskih brigad in nadaljevanju borbe za izginula drevesa.
 
Objavljeno: 27.05 2016
 
   
Pogovarjali smo se o problematiki napadalnih psov, o vsebinah za odlok o javnem redu in miru, o prejetem priznanju za najzaslužnejšo skupino ljudi v MČ Tabor in še več.
 
Objavljeno: 15.06 2016
 
   
Poročali so o že neuspelih poskusih in prizadevanjih, do občutka, če k problemu pristopijo kolektivno in ga z vršenjem različnimi skupnih pritiskov poskusijo rešiti, pa ni prišlo.
 
Objavljeno: 15.09 2016
 
   
Zbor je bil izjemno produktiven, z desetimi sprejetimi sklepi in več zanimivimi predlogi za nadaljnje delovanje.
 
Objavljeno: 1.10 2016
 
   
Do naslednjega zobra se bodo sprehodili po svoji soseki ter poiskali še druge kritične točke v prometu.
 
Objavljeno: 28.10 2016
 
   
Na zboru pred krompirjevimi počitnicami so se udeleženci pogovarjali predvsem o stanju cest na območju MČ Tabor
 
Objavljeno: 26.11 2016
 
   
Iz projektne dokumentacije je zbor razbral, da se zaradi načrtovane obnove na Cesti zmage namerava posekati celotni drevored
 
Objavljeno: 13.01 2017
 
   
Čeprav ni bilo sprejeto veliko sklepov je bila razprava živahna in pestra.
 
Objavljeno: 30.01 2017
 
   
Potrebno bi bilo najti načine, kako odgovorne prisiliti, da začnejo delati na problematikah in rešitvah, ki so že bile predlagane.
 
Objavljeno: 14.02 2017
 
   
Kljub kulturnemu prazniku so udeleženke_ci tudi to sredo pridno zborovale_i.
 
Objavljeno: 27.02 2017
 
   
Udeleženke_ci zbora SČS Tabor so tokrat precej časa posvetile_i razglabljanju o problematičnih členih Zakona o dopolnitvah in spremembah Energetskega zakona.
 
Objavljeno: 27.03 2017
 
   
... zmeraj takrat, ko bi se na ravni celega mesta pojavila pereča tema.
 
Objavljeno: 30.01 2018
 
   
Klavrno stanje Koseskega ulice in dela Metelkove ulice je bila tema tokratnega zbora SČS Tabor.
 
Objavljeno: 13.05 2017
 
   
Največ časa so tokrat namenili »ubijanju« dreves na Cesti zmage, kjer naj bi poleti ob celostni obnovi padlo kar 92 odraslih lip.
 
Objavljeno: 20.06 2017
 
   
Na zboru SČS Tabor so udeleženi sprejeli sklep, da od svoje mestne četrti zahtevajo javno predstavitev celotnega projekta prenove Ceste zmage, saj menijo, da je bila komunikacija o projektu, še posebej o zelenih prvinah projekta, značilno neustrezna. Kako kaže?
 
Objavljeno: 7.08 2017
 
   
V sredo, 26. julija, se je kljub poletnem zborovskem premoru na zboru SČS Tabor sestala množica zainteresiranih v zgodbi prenove Ceste zmage, ki je bila osrednja točka zbora.
 
Objavljeno: 18.09 2017
 
   
Samoorganizirana skupnost Tabor letos ni imela dopusta. Prenova Ceste zmage in pokop celotnega lipovega drevoreda na njej, je zahteval aktivnosti čez celo poletje.
 
Objavljeno: 29.09 2017
 
   
Nova tema, ki so jo udeleženci odprli, pa je bil odvoz vozil na Hočki, Metelkovi, Aljaževi in drugih ulicah.
 
Objavljeno: 13.10 2017
 
   
Na srečo je mestna delovna skupina za drevesa razveselila s svojim delovanjem in zagonom projekta Posvoji drevo.
 
Objavljeno: 5.01 2018
 
   
Zadnji zbor samoorganizirane skupnosti na Taboru v 2017 je bil že bolj predprazničnega duha, kar pomeni, da kompleksnih in novih tematik udeleženi niso odpirali.