Objavljeno: 21.01 2019
 
   
Udeleženi so se strinjali, da je sodelovanje med izvoljenimi predstavniki in aktivnimi prebivalci v ožjih lokalnih skupnostih ne le želeno, pač pa tudi zelo potrebno in koristno.
 
Objavljeno: 28.03 2013
 
   
Pridružite se nam na tretjem Zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Center, v sredo, 3. aprila 2013, ob 17. uri v Udarniku.
 
Objavljeno: 30.03 2013
 
   
V sredo 20. marca smo se prebivalci mestne četrti Center zbrali na 2. zboru samoorganizirane četrtne skupnost Center
 
Objavljeno: 18.04 2013
 
   
Četrti zbor mestne četrti Center je prinesel svež pomladanski veter, saj se ga je udeležilo osem novih aktivnih prebivalcev.
 
Objavljeno: 20.05 2013
 
   
Na 5. zboru prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Center smo nadaljevali z zastavljenim delom. Delovne skupine, oblikovane na prejšnjem zboru, so predstavljale svoje ugotovitve, skupaj pa smo določali nadaljnje korake.
 
Objavljeno: 4.06 2013
 
   
Šesti zbor Samoorganizirane mestne četrti Center smo izpeljali vpeti v širše okolje naših vsakdanjih poti in prostora, po katerem se gibljemo in v njem delujemo.
 
Objavljeno: 8.10 2013
 
   
Na minulem zboru SČS v Centru razprava tekla predvsem o vizualnih in vsebinskih prenovah mestnega jedra.
 
Objavljeno: 21.10 2013
 
   
Predstavili idejo o združitvi mestnega dela SČS Center in dela SČS Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 6.11 2013
 
   
Udeleženke zbora, ki so se odločile nekoliko olepšati prazne in zanemarjene izložbe, ki 'krasijo' mariborski center, so naletele na pozitivni odziv občinskih služb.
 
Objavljeno: 25.12 2013
 
   
Dosežen je bil prvi izmed zadanih ciljev projekta: »Izložbe praznih občinskih poslovnih prostorov so kratkoročno urejene. Prazne izložbe se izkoristijo kot začasni razstavni prostor, za promocijo izdelkov ali dejavnosti.«
 
Objavljeno: 28.01 2014
 
   
Na pridodnjem zboru bomo govorili o energetskih izkaznicah, pravilniku o javnem redu in miru in Festivalu Lent.
 
Objavljeno: 6.03 2014
 
   
Udeleženci si želijo več aktivnega (so)delovanja občine na področju ureditve in oživitve mestnega jedra.
 
Objavljeno: 23.02 2014
 
   
Občina bo pozvana, da ponovno sestavi odlok, ki bo omejeval nemir predvsem ob vikendih in v večernih ter nočnih urah.
 
Objavljeno: 22.03 2014
 
   
Delovna skupina za oživitev centra pripravila vse potrebno, da svežo podobo dobijo še tri izložbe na Gosposki ulici.
 
Objavljeno: 7.04 2014
 
   
Na zboru SČS CenterIvanCankar smo v luči prihajajočih volitev uvodoma skupinski dogovor dopolnili z novim pravilom.
 
Objavljeno: 21.04 2014
 
   
Na Zavod za varstvo kulturne dediščine se nadejajo plodnega sodelovanja z Delovno skupino za oživitev mestnega jedra, kar pa bi lahko nekoliko olepšalo podobo našega mesta.
 
Objavljeno: 5.05 2014
 
   
Na prihodnje zbore se bo povabilo direktorico UGM, ki bo predstavila načrte za selitev galerije ter g. Rukavino, s katerim se bomo pogovarjali o poroblematiki Festivala Lent.
 
Objavljeno: 12.05 2014
 
   
Na prejšnjem zboru so nas obiskali 4 predstavniki Urada za okolje, komunalo in promet, a tokratnem zboru pa smo zbrali vtise in reflektirali povedano.
 
Objavljeno: 19.05 2014
 
   
Akcijo urejanja izložb na Gosposki je 18. marca z drugim krogom aktivnosti nadaljevala delovna skupina za ureditev mestnega jedra v okviru SČS Center Ivan Cankar. Tokrat so svežo podobo dobile izložbe na Gosposki 7, 11 in 29.
 
Objavljeno: 5.06 2014
 
   
Prebivalci centra Maribora bi si želeli več miru ponoči, po zaključku programa.
 
Objavljeno: 21.06 2014
 
   
Udeleženci zbora so sprožili iniciativo za pritegnitev sokrajanov k aktivnemu delovanju v okviru samoorganiziranih mestnih četrti.
 
Objavljeno: 8.09 2014
 
   
Prebivalci ugotavljajo, da javna podjetja ne upoštevajo potreb prebivalcev, ne delujejo za ljudi, ampak za svoje politične smotre.​
 
Objavljeno: 2.11 2014
 
   
Tudi Mariborska knjižnica bo lahko za svojih jubilejnih 65 let popestrila in uredila izložbo z novoletnim pridihom.
 
Objavljeno: 3.10 2014
 
   
Čeprav maloštevilni, so se udeleženci zbora SČS CIC lahko na zadnjem zboru le trepljali po ramenih. Njihovo leto in pol dolgo aktivno delo rodi sadove.
 
Objavljeno: 16.10 2014
 
   
Udeleženec združenega zbora Center in Ivan Cankar in član delovne skupine za ureditev širšega področja Mestnega parka in treh ribnikov, Bruno F. Fras, navaja razloge, zakaj se je problematika najbolj pomembne zelene točke v centru znašla med prioritetami zbora.
 
Objavljeno: 20.10 2014
 
   
Na minulem zboru samoorganiziranih četrtnih skupnosti center in Ivan Cankar smo pregledali sprejete sklepe in ugotavljali, ali se premikamo v pravo smer.
 
Objavljeno: 13.11 2014
 
   
V delovni skupini za Tri ribnike opažajo povečane aktivnosti pri urejanju širšega področja mestnega parka, kar je morda zasluga novega koncesionarja, morda pa tudi medijsko podprtega delovanja delovne skupine.
 
Objavljeno: 3.12 2014
 
   
Delovna skupina za Piramido si prizadeva, da bi bila pot na grič varnejša. Tako se aktivno zavzema za izgradnjo prehoda za pešče na križišču med Ribniško ulico in ulico Pod Piramido.
 
Objavljeno: 14.12 2014
 
   
Krajani Košakov so v imenu SČS CIC izpeljali pobudo za zaščito pred odprodajo objekta nekdanje KS Košaki.
 
Objavljeno: 24.12 2014
 
   
Preberite letno poročilo Delovne skupine za ureditev mestnega jedra, ki s projektom Ureditve praznih poslovnih prostorov oživljajo prazne izložbe v centru Maribora že dobro leto skrbi za ličnejšo podobo srca našega mesta.
 
Objavljeno: 25.01 2015
 
   
Na preteklem zboru so udeleženci največ časa namenili pogovoru s četrtno svetnico Melito Cimerman.
 
Objavljeno: 5.03 2015
 
   
Lastnik prostorov bivše SDK sedaj trdi, da te prostore potrebuje.
 
Objavljeno: 19.03 2015
 
   
Javne službe in občina so po dolgotrajnem pritisku prebivalcev le začele opravljati svoje delo.
 
Objavljeno: 3.04 2015
 
   
 
Objavljeno: 17.04 2015
 
   
Za območje Kalvarije je v zadnjem času lepo poskrbljeno, a to še ni razlog za podaljšano zimsko spanje. Udeleženci tako pripravljajo majsko delovno akcijo, na kateri bodo očistili jaške za odvajanje meteornih voda na poti na Piramido.
 
Objavljeno: 20.05 2015
 
   
Zbor SČS Center – Ivan Cankar je bil posvečen prihajajoči delovni akciji čiščenja Piramide. Zbor SČS CiC se je za ta namen povezal z Vinogradniško zadrugo Piramida (VZP), ki je od občine prevzela v upravljanje vinograde na Piramidi.
 
Objavljeno: 1.06 2015
 
   
Delegata zbora sta predstavila aktivnosti, s katerimi samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrinv ztrajno skuša razbliniti meglo netransparentnosti delovanja javnih podjetij.
 
Objavljeno: 11.06 2015
 
   
Že dolgo ni bilo na katerem od zborov čutiti toliko pozitivne energije kot na tokratnem v SČS Center in Ivan Cankar. Kako tudi ne, ko pa so se dobre novice kar vrstile.
 
Objavljeno: 12.09 2015
 
   
Očitno so bile teme tokratnega zbora SČS CIC zanimive, saj so pritegnile osem prebivalcev četrti, ki so se zbora udeležili prvič.
 
Objavljeno: 27.09 2015
 
   
Te bi uredili z uvedbo krožišč in ukinjanjem nekaterih semaforiziranih križišč, saj bi se promet vključeval po principu zavijanja na desno.
 
Objavljeno: 12.10 2015
 
   
Na medobčinski inšpektorat smo poslali dopis glede neurejene javne razsvetljave na območju Treh ribnikov. Sprejeli smo sklep, da se po 45 dneh ponovno aktiviramo, če medobčinski inšpektorat ne bo ukrepal.
 
Objavljeno: 23.10 2015
 
   
Prisotni bomo na Tretjem Hackatonu, na podiju za Javni govor na Trgu svobode pa bomo tudi na ves glas podprli načrte UGM za selitev na Trg L. Štuklja.
 
Objavljeno: 9.12 2015
 
   
Delovna skupina bo pripravila načrt potrebnih aktivnosti za naslednje leto, udeleženci pa so mnenja, da bi bilo te potrebe kot načrt vzdrževanja vključiti v proračun občine.
 
Objavljeno: 18.01 2016
 
   
DS za Mestni park, Tri ribnike in mestne hribe je pripravila program dejavnosti delovne skupine za leto 2016
 
Objavljeno: 31.01 2016
 
   
Na zboru SČS Center Ivan Cankar so v solidarnem vzdušju poročale delovne skupine in se posvetovale o korakih za naprej.
 
Objavljeno: 14.02 2016
 
   
»Le ko te čevelj žuli, prideš na zbor,« bi lahko strnili ugotovitve izmenjave mnenj prisotnih na zboru o nizki udeležbi »pa še takrat, ko te, ni nujno, da si tu.« Škoda pa je pozornost posvečati le negativnim platem življenja v Mariboru
 
Objavljeno: 26.02 2016
 
   
DS za mestni park, Piramido, Kalvarijo, tri ribnike in okoliške griče je bila na sestanku na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjana narave, kjer jih je navdušila prijetnost in prijaznost tamkajšnjih uslužbenk.
 
Objavljeno: 11.03 2016
 
   
Na prepišnem skoraj-spomladanskem zboru v prostorih ZPM, so se udeleženke in udeleženci obvestili in aktualizirali o poteku aktivnosti delovnih skupin.
 
Objavljeno: 11.04 2016
 
   
Na področju mestnega parka in mestnih hribov se je v zadnjem času vendarle uredilo kar nekaj stvari, z veseljem ugotavljajo udeleženci, zadovoljni, da se komunikacija občana z mestom počasi vendarle odpira.
 
Objavljeno: 25.04 2016
 
   
Zbor udeležencev SČS Center in Ivan Cankar, ki smo ga izvedli minuli četrtek, je bil tokrat bolj informativno naravnan.